Update cookies preferences
Promotic

Ustawienie NetDDE

NetDDE jest rozszerzeniem standardu komunikacyjnego DDE do komunikacji w sieci. W SO Windows 2000 i wyższy chodzi o usługę (Service) i jest stosowne ustawienie usługi jako "uruchamiać automatycznie".

Uwaga. Z pewnych powodów dla funkcjonowania NetDDE jest konieczne mieć zainstalowany sieciowy protokół Netbios lub NetBEUI. W SO Windows można zainstalować samodzielny protokół NetBEUI, lub mieć w protokole TCP/IP zakreślone wykorzystywanie usług Netbios. Jednak te protokoły nie należą do protokołśw stosujących wyznaczanie tras - to znaczy, że przy pomocy komunikacji NetDDE można przekazywać dane wyłącznie w jednej sieci lokalnej. Zatem w wielkich sieciach firmowych, które składają się z wiŁkszej ilości serwerów nie można komunikować przy pomocy NetDDE! To jest również jednym z powodów, dla których zaleca się wykorzystanie innyego rodzaju komunikacji, na przykład Współdzielenie danych XML.

Ustawienie na stronie serwera NetDDE:
Jeżeli chcemy oferować usługę "PROMOTIC", temat "OBJECT", pozycję "item1" a to z komputera o nazwie "USER", wtedy jest konieczne wykonanie następujących kroków:
- Uruchomienie NetDDE (patrz powyższy opis).
- Uruchomienie oprogramowania DDEshare.exe - manadżera DDE. Tym sposobem dojdzie do wyboru DDE danych oferowanych na komputerze, gdzie został uruchomiony DDEshare.exe.

W menu Share na pozycji DDE Shares po naciśnięciu przycisku Add oraz Share doda się nowa pozycja share. Jest konieczne ustawić:
- Share name: wybierzemy nazwę zakończoną znakiem '$', na przykład MYSHARE$
- Application name: na przykład PROMOTIC
- Topic name: na przykład OBJECT
- Acces type: FULL (do odczytu i zapisu) lub READONLY (tylko do odczytu)
- Grant acces to all items (=Udzielenie dostępu do wszystkich pozycji).

Okno potwierdź przy pomocy przycisku "OK". Naciśnij przycisk "Trust share" i pojawi się okno, gdzie dla odpowiedniej pozycji share trzeba zakreślić opcje
- Start Application Enable
- Initiate to Application Enable

Wszystko potwierdź przy pomocy przycisku "OK" i oprogramowanie można zamknąć. Te informacje SO Windows zapisze do swej bazy danych, która zostanie zachowana również po restarcie komputera.

Ustawienie NetDDE po stronie klienta:
Uruchomić NetDDE (patrz powyższy opis). Odległy klient odnosi się do usługi przy pomocy:
- service: '\\USER\NDDE$'
- topic: 'MYSHARE$'
- item: nazwa pozycji usługi "PROMOTIC", tematu "OBJECT", którą oferuje komputer o nazwie sieciowej "USER" wyżej opisanym sposobem przy pomocy NetDDE, w tym przypadku na przykład "item1".
Przykład:
Przykład w formacie Excela
'\\UZIVATEL\NDDE$'|'MYSHARE$'!item1
Nawigacja:
 
- DDE
 
- Ustawienie NetDDE
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.