Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datová rozšíření

Datová rozšíření jsou komponenty PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) Var. Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo objekt PmComm, trendování hodnot, atd.).

Datová rozšíření se definují v konfigurátoru Datová rozšíření v konfiguračním okně pro nastavování vlastností jedné proměnné.

 
Princip datových rozšíření:

Datová rozšíření se tvoří (mají zde konfigurační zdrojovou část) v položce (proměnné) Var objektu PmData (PmCommData, PmOpcClientData, PmTrend). Většina typů datových rozšíření obsahuje v sobě odkaz na cílový objekt, do kterého se datová rozšíření registrují a který poskytne požadovanou funkčnost. Pro cílový objekt se datová rozšíření chovají jako jeho dynamické položky, vznikající a registrující se do něj automaticky při startu aplikace, s automatickou vazbou na hodnotu proměnné Var, kde jsou datová rozšíření umístěna.

Typ cílového objektu závisí na typu datového rozšíření. Například PmTrend pro ExtTrend, PmCommData pro ExtComm, PmOpcClientData pro ExtOpcClient nebo PmAlarmEvent pro ExtAlarmAnalog a ExtAlarmBinary.

Poznámka! V systému PROMOTIC existuje možnost nalézt a zobrazit všechna datová rozšíření z celé aplikace, která mají nastavený odkaz na konkrétní cílový objekt. Viz Seznam datových rozšíření.

 
Identifikátor #ext:

Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).

 
Identifikátor #vars:

Na objekt Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #vars. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/data/#vars/Teplota) vrací proměnnou "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).

 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce.Dokonce obsah všech datových rozšíření jednoho objektu Var lze uložit v podobě jediného řetězce, kde jednotlivá datová rozšíření jsou odděleny znakem čárka (','). Využívá se jednak pro zobrazení datových rozšíření v nabídkách vývojového prostředí, ale zejména lze použít pro export/import objektů Var v CSV podobě.

Syntaxe:

Id={DExtnType;Cfg1;Cfg2;...;CfgN}

Konkrétní seznam a pořadí konfigurátorů je uveden u každého datového rozšíření.

Seznam typů datových rozšíření:
ExtAlarmAnalog Rozšíření o alarm analogové hodnoty
ExtAlarmBinary Rozšíření o alarm Boolean hodnoty
ExtComm Rozšíření o napojení na objekt PmCommData
ExtDdeClient Rozšíření o napojení na DDE server
ExtDdeServer Rozšíření o nabízení jako DDE server
ExtEvent Rozšíření o generování eventů
ExtOpcClient Rozšíření o napojení na OPC DA server
ExtSubVar Rozšíření proměnné Var o další podproměnnou
ExtTrend Rozšíření o napojení na objekt PmTrend
ExtWriteAction Rozšíření o vyvolávaní události během zápisu do hodnoty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice