Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtComm

Popis:
Rozšíření proměnné Var objektu PmData o napojení na objekt PmCommData (komunikace pomocí PROMOTIC komunikačních ovladačů).
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce .

Id={Comm;sPmObject;sItemId;nRecalcK;nRecalcQ;nRecalcD}

 
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje po spuštění aplikace do objektu PmCommData. V záložce PmCommData > Data se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmCommData budou typu "Datové rozšíření", pak záložka PmCommData > Data může zůstat zcela prázdná.
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
ItemId Textová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace.
Var Zpřístupnění objektu Var
Konfigurační okna:
ExtComm Konfigurace datového rozšíření
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice