Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtAlarmBinary

Popis:
Rozšíření proměnné Var objektu PmData o napojení na objekt PmAlarmEvent pro alarm Boolean hodnoty na nastavenou true/false hodnotu.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce .

Id={AlarmBinary;sPmObject;sTemplate;sSource;sDesc;bNegate;nValType;nBitMask;sItemId}

Vlastnosti a metody:
Alarm Zpřístupnění objektu PmAlarmEventItem
ClassName Název typu datového rozšíření
Var Zpřístupnění objektu Var
Konfigurační okna:
ExtAlarmBinary Konfigurace datového rozšíření
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice