Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtEvent

Popis:
Rozšíření proměnné Var objektu PmData o napojení na objekt PmAlarmEvent pro automatické generování eventů.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce .

Id={Event;sPmObject;sTemplate;sSource;sDesc;nActWhen;nValType;nBitMask;sItemId}

 
Upozornění!K vytvoření vlastního popisu eventu (desc) lze použít Makro výraz, který je vyhodnocován při KAŽDÉ aktivaci eventu. Makro výraz $.expr zpřístupňuje skriptovací rozhraní vlastního datového rozšíření pomocí proměnné pDE. Vlastnost pDE.Var zpřístupňuje objekt Var. Toto umožňuje vytvářet popis eventu, který může být různý při každé aktivaci, a dokonce v sobě může obsahovat i název, aktuální hodnotu proměnné, atd. (pDE.Var.Name, pDE.Var.Value). Viz příklady.
Vlastnosti a metody:
Alarm Zpřístupnění objektu PmAlarmEventItem
ClassName Název typu datového rozšíření
Var Zpřístupnění objektu Var
Konfigurační okna:
ExtEvent Konfigurace datového rozšíření
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice