Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtTrend

Popis:
Rozšíření proměnné Var objektu PmData o napojení na objekt PmTrend.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce .

Id={Trend;sPmObject;fOrder;sName;fMin;fMax;sUnit;sColor;sDisplayName;fSensitivity;sParams;nValueType;nBit}

 
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje po spuštění aplikace do objektu PmTrend. V záložce PmTrend > Data se proto požadovaná proměnná už nesmí znovu zadávat! Příslušná trendovaná proměnná může být buď přímo vytvořena v objektu PmTrend v podobě objektu Var anebo zaregistrovaná v podobě datového rozšíření (ExtTrend).

Pokud všechny položky pro objekt PmTrend budou typu "Datové rozšíření", pak záložka PmTrend > Data může zůstat zcela prázdná. Pokud jsou v objektu PmTrend položky obou typů, pak budou v databázové tabulce uvedeny nejprve položky typu Var a pak položky typu "Datové rozšíření".

Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
Color Barva proměnné k zobrazení
DisplayName Název proměnné k zobrazení
Max Maximální hodnota proměnné.
Min Minimální hodnota proměnné.
TrendId Identifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů
Unit Fyzikální jednotka proměnné.
Var Zpřístupnění objektu Var
Konfigurační okna:
ExtTrend Konfigurace datového rozšíření
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice