Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Fyzikální jednotka proměnné..
Syntaxe:
Unit As String
Volání:
d = oData.Item(2).Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.
 
Poznámka pro objekt PmTrend:

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit.

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Unit

'nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Unit

'nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Unit
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('trend').Unit")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice