Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtTrend

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtTrend - Rozšíření o napojení na objekt PmTrend
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "trend".

Cílový objekt (PmTrend)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.Tímto výběrem se určí typ trendování proměnné, perioda ukládaní a další parametry definované v objektu PmTrend.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k PROMOTIC objektu (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Identifikátor trenduIdentifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů. Upozornění! Název proměnné musí splňovat omezení na název sloupce v databázové tabulce daného typu (viz Typ uložení).

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Název pro zobrazeníText, který se může zobrazovat jako název položky v prohlížeči trendů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti DisplayName.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name

PořadíUrčuje pořadí (umístění) proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů. Pořadí se určuje vzestupně podle hodnoty pořadí (váhy). Hodnota pořadí je desetinné číslo (>= 0), umožňující tak dodatečně vsunout novou proměnnou mezi libovolné dvě proměnné. Hodnota tedy není konkrétní index proměnné v tabulce, ale spíše představuje váhu, podle které bude pořadí určeno.
MinimumDolní mez proměnné (její minimum).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Min.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin

MaximumHorní mez proměnné (její maximum).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Max.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMax

NecitlivostPásmo necitlivosti proměnné. Je platné pouze pokud je zapnuto optimalizované ukládání proměnných (viz Změnové ukládání proměnných povoleno).
JednotkaFyzikální jednotka proměnné (například "kWh").

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Unit.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit

BarvaBarva proměnné pro zobrazení v prohlížeči trendů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvGraph.Color

Dodatečné parametryDodatečné parametry pro uložení trendované proměnné. Umožňují určit databázový datový typ nebo název sloupce v tabulce.
dbdt (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce. Konkrétní databázové datové typy viz Typ uložení, například "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (nepovinné) - (pouze pro Database dBase backups) Určuje název sloupce. Pokud se nezadá, pak se jako název sloupce použije název proměnné Var nebo název v ExtTrend.
Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu.
2 - určený bit - negovaně - Použije se negovaná hodnota určeného bitu.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem.
Určuje číslo bitu pro testováníPokud je nastaveno "1 - určený bit", pak slouží k určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje svým pořadím, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazPokud je nastaveno "3 - JavaScript výraz", pak slouží k určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota proměnné Var.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Odkaz na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření proměnné objektu PmData.
 
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje po spuštění aplikace do objektu PmTrend. V záložce PmTrend > Data se proto požadovaná proměnná už nesmí znovu zadávat! Příslušná trendovaná proměnná může být buď přímo vytvořena v objektu PmTrend v podobě objektu Var anebo zaregistrovaná v podobě datového rozšíření (ExtTrend).

Pokud všechny položky pro objekt PmTrend budou typu "Datové rozšíření", pak záložka PmTrend > Data může zůstat zcela prázdná. Pokud jsou v objektu PmTrend položky obou typů, pak budou v databázové tabulce uvedeny nejprve položky typu Var a pak položky typu "Datové rozšíření".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice