Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Minimální hodnota proměnné..
Syntaxe:
Min As Double
Volání:
d = oTrend.Item(2).Min
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimum" tohoto objektu.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Min
nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Min
nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Min
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('trend').Min")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice