Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda objektu Var

Popis:
Metoda zpřístupňuje Datové rozšíření objektu Var.
Syntaxe:
Extension(sId As String) As Object
Volání:
oData.Item(2).Extension(sId)
Parametry:
sId(String) Identifikátor datového rozšíření. Identifikátor se zadává při konfiguraci datového rozšíření (viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření").
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na objekt typu Datové rozšíření. V případě chyby vrací hodnotu Nothing (pravděpodobně neexistuje položka se zadaným sId). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
 
Identifikátor #ext: Na objekty Datová rozšíření v proměnné Var se dá také odkázat přímo rozšířením cesty metody Pm pomocí identifikátoru #ext. Lze použít v metodě Pm nebo ve vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al") vrací datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData).
Příklad:
Několik způsobů odkazu na datové rozšíření s identifikátorem al (ExtAlarmAnalog) v proměnné "Teplota" (Var) v objektu "data" (PmData). Doporučovaným způsobem je první varianta s použitím #vars a #ext.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/al")

'nebo
Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("al")

'nebo
Set oExt = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("al")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice