Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DisplayName - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Název proměnné k zobrazení.
Syntaxe:
DisplayName As String
Volání:
d = oTrend.Item(2).DisplayName
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název pro zobrazení" tohoto objektu.

Pokud tato vlastnost nebyla nastavena konfiguračně, pak vrací hodnotu vlastnosti Name.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt TrendsView). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").DisplayName

'nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").DisplayName

'nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").DisplayName
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice