Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtWriteAction

Popis:
Rozšíření proměnné Var objektu PmData o vyvolávaní události (akce) během zápisu do hodnoty.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce .

Id={WriteAction;nBeforeWrite;nAfterWrite}

 
Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, pak je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například pokud objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis či změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné pouze pokud například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Parametr pEvent.NewVal je v události onItemBeforeWrite určen pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.

Pokud je povoleno volání události onItemAfterWrite, pak je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy po zápise nebo po změně hodnoty proměnné. Pro povolení této události platí podobné poznámky jako v případě povolení onItemBeforeWrite. Povolit onItemAfterWrite je užitečné pro proměnné, které nepříliš často mění svou hodnotu a pak je vhodné povolit volání 'po změně'.

Upozornění: Události onItemBeforeWrite/onItemAfterWrite se nevyvolávají, pokud se do proměnné nezapisuje přímo, tzn. pokud je proměnná spojena datovou vazbou s jinou hodnotou.

Konfigurační okna:
ExtWriteAction Konfigurace datového rozšíření
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice