Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeChange - vlastnost objektu Var

Popis:
Vlastnost vrací čas posledního zápisu do datové položky, při kterém došlo ke změně hodnoty.
Syntaxe:
TimeChange As Date
Volání:
d = oData.Item(2).TimeChange
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice