Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Index - vlastnost objektu Var

Popis:
Index proměnné v daném objektu (indexováno od 0).
Syntaxe:
Index As Integer
Volání:
n = oData.Item("Name").Index
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice