Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Bit - vlastnost objektu Var

Popis:
Hodnota jednoho bitu proměnné.
Syntaxe:
Bit(nIndex As Integer) As Integer
Volání:
při čtení bitu:
n = oData.Item(1).Bit(index)
při zápisu do bitu:
oData.Item(1).Bit(index) = n
Parametry:
nIndex(Integer) Index bitu (indexováno od 0).
Hodnoty:
1 - bit je nastaven
0 - bit není nastaven
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost vrací hodnotu typu Integer místo Boolean, protože se to v praxi ukazuje v tom případě praktičtější.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice