Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Owner - vlastnost objektu Var

Popis:
Reference na vlastníka objektu Var ve stromu aplikace (objekt, ve kterém Var leží, např. objekt PmData, PmCommData, PmTrend atd.)
Syntaxe:
Owner As Object
Volání:
Set o = oVar.Owner
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice