Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Quality - vlastnost objektu Var

Popis:
Vrací kvalitu hodnoty dané proměnné. Hodnoty jsou stejné jako hodnoty kvality standardu OPC DA.
Syntaxe:
Quality As Byte
Volání:
n = oData.Item("dat1").Quality
Hodnoty:
Hodnota je dle OPC specifikace složena ze 3 informací:
- Určuje, zda je hodnota špatná (Bad, hodnota <64), nejistá (Uncertain, hodnota >=64 a <192) nebo v pořádku (Good, hodnota >=192).
- Určuje bližší příčinu (viz tabulka).
- Určuje vztah k limitám: Pokud se k tabulkové hodnotě připočte hodnota 0, pak není hodnota limitně omezená. Pokud se připočte 1, pak je hodnota na dolní limitě, 2 na horní limitě a 3 znamená, že hodnota je konstantní a nemůže se měnit.
 
Následující údaje odpovídají doporučeným hodnotam dle OPC specifikace:
 
0 (&h0) - Bad: Non-specific - Špatná hodnota s nespecifikovanou příčinou.
4 (&h4) - Bad: Configuration Error - Špatná hodnota způsobená problémem s konfigurací. Například položka byla v konfiguraci smazána.
8 (&h8) - Bad: Not Connected - Špatná hodnota způsobená tím, že vstup není logicky připojen.
12 (&hC) - Bad: Device Failure - Špatná hodnota způsobená chybou zařízení.
16 (&h10) - Bad: Sensor Failure - Špatná hodnota způsobená chybou čidla.
20 (&h14) - Bad: Last Known Value - Špatná hodnota způsobená chybou komunikace. Poslední hodnota je však dostupná. Stáří této hodnoty lze zjistit z TimeStamp.
24 (&h18) - Bad: Comm Failure - Špatná hodnota způsobená chybou komunikace. Poslední hodnota již není dostupná.
28 (&h1C) - Bad: Out of Service - Špatná hodnota způsobená tím že položka není sledovaná nebo jinak zamknutá.
32 (&h20) - Bad: Waiting for Initial Data - Špatná hodnota. Hodnota ještě nebyla z komunikace vyčtena nebo druhá strana ještě nemá správnou počáteční hodnotu.
 
64 (&h40) - Uncertain: Non-specific - Nejistá hodnota s nespecifikovanou příčinou.
68 (&h44) - Uncertain: Last Usable Value - Nejistá hodnota způsobená zastavením snímaní. Hodnota by měla být považována za starou. Stáří této hodnoty lze zjistit z TimeStamp.
80 (&h50) - Uncertain: Sensor Not Accurate - Nejistá hodnota způsobená např. kalibrační chybou.
84 (&h54) - Uncertain: Engineering Units Exceeded - Nejistá hodnota způsobená překročením definovaných limitů.
88 (&h58) - Uncertain: Sub-Normal - Nejistá hodnota způsobená tím, že je hodnota odvozena z více zdrojů a některé zdroje jsou špatné.
 
192 (&hC0) - Good: Non-specific - Dobrá hodnota bez dalších podmínek.
216 (&hD8) - Good: Local Override - Dobrá hodnota s příznakem přepsání. Typicky se jedná o případ kdy vstup byl odpojen a hodnota byla přepsána manuálním údajem.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).
 
Kvalita hodnoty proměnné v objektech:
- V objektech PmOpcClientData a PmCommData je kvalita automaticky plněna při příjmu hodnoty z komunikace. Při startu aplikace je kvalita nastavena na "32=Bad:WaitForInitialData". Pokud do objektu PmCommData nepříjdou požadovaná data, pak se nastaví kvalita na "24=Bad:CommFailure".
- V objektu PmData je kvalita automaticky plněna pouze pokud má proměnná datové rozšíření ExtOpcClient nebo ExtComm a tehdy je při startu aplikace kvalita nastavena na "32=Bad:WaitForInitialData".

Pokud proměnná nemá tato datová rozšíření, pak je při startu aplikace nastavena kvalita na "192=Good:NonSpecific". Projektant pak může nastavovat kvalitu zápisem do této vlastnosti.

- V objektech PmTrend a PmCommMsg není kvalita automaticky plněna a při startu aplikace je kvalita nastavena na "192=Good:NonSpecific". Projektant může nastavovat kvalitu zápisem do této vlastnosti ale pro účely trendování nebo komunikace nemá tato kvalita na nic vliv.
Příklad:
Test kvality hodnoty proměnné "Vykon"
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pMe.Pm("/Kotelna/Data/#vars/Vykon").Quality >= 192 Then
  'Kvalita hodnoty je v pořádku (Good)
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice