Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vícenásobné přidání položek

Popis:
Okno slouží k definování většího počtu nových proměnných stejného názvu lišících se indexem. Nové proměnné se zařadí vždy pod označenou proměnnou v seznamu všech definovaných proměnných.

Toto okno se vyvolá tlačítkem "Více nových" v záložce Data datových objektů.

Konfigurační položky:
Počet přidávaných proměnnýchPočet proměnných, které budou přidány do seznamu
Indexovat název proměnných hodnotou odIndex, s kterým bude vytvořena první proměnná. Každá další přidávaná proměnná bude mít index o jeden vyšší než proměnná předchozí.
Poznámka:
Po vyplnění tohoto okna se otevře konfigurační okno "Proměnná" pro zadání parametrů vytvářených proměnných.
 
V případě konfigurace dat v objektu PmOpcClientData je pohodlnější přidání více proměnných přímo výběrem z OPC serveru. Toto se provede tlačítkem Import a volbou "Výběr z OPC serveru".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice