Promotic

Konfiguracja wstępna PmgSliderBox "Suwak z podziałką"

Wytworzy obiekt PmgSliderBox pionowy/poziomy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Miernik / Suwak (PmgSlider)".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
TytułWidoczny tytuł złożonego Pmg obiektu
Wartość
Zakres dolnyZakres dolny w zakresie podziałki
Zakres górnyZakres górny w zakresie podziałki
Patrz również:
- PmgSliderBox (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.