Promotic

Typy danych (Datapoint Types) protokołu KNX


Tabelka zawierająca listę typów danych KNX (KNX Datapoint Type).
Każdy typ danych KNX posiada odpowiedni typ danych systemu PROMOTIC, do którego driver komunikacyjny PmKNX dany typ konwertuje.
Więcej informacji o typach danych KNX patrz dokumentacja KNX: www.knx.org.

Notatka 1: W celu właściwej interpretacji należy wartość pomnożyć koeficjentem k, jeżeli ten istnieje w tabeli dla odpowiedniego KNX Datapoint Type.
Notatka 2: Wszędzie gdzie w tabeli jest określony PROMOTIC typ danych String chodzi o łańcuch typu HexaString. Ten można dalej opracować np. przy pomocy obiektu PmBuffer (patrz metoda PmBuffer.SetHexaString).
Notatka 3: W tabelce np. A₄ to 4-bitowe słowo, B₈ to 8-bitowe słowo, C₁ to jeden bit. Zakres możliwych wartości (interval) jest ograniczony nawiasami [], lista wartości nawiasami {}.


Identyfikator Nazwa Wielkość Typ danych PROMOTIC Zakres (interpretacja) Notatka
1.001 DPT_Switch 1 bit Boolean 0 = off, 1 = on  
1.002 DPT_Bool 1 bit Boolean 0 = false, 1 = true  
1.003 DPT_Enable 1 bit Boolean 0 = disable, 1 = enable  
1.004 DPT_Ramp 1 bit Boolean 0 = no ramp, 1 = ramp  
1.005 DPT_Alarm 1 bit Boolean 0 = no alarm, 1 = alarm  
1.006 DPT_BinaryValue 1 bit Boolean 0 = low, 1 = high  
1.007 DPT_Step 1 bit Boolean 0 = decrease, 1 = increase  
1.008 DPT_UpDown 1 bit Boolean 0 = up, 1 = down  
1.009 DPT_OpenClose 1 bit Boolean 0 = open, 1 = close  
1.010 DPT_Start 1 bit Boolean 0 = stop, 1 = start  
1.011 DPT_State 1 bit Boolean 0 = inactive, 1 = active  
1.012 DPT_Invert 1 bit Boolean 0 = not inverted, 1 = inverted  
1.013 DPT_DimSendStyle 1 bit Boolean 0 = start-stop, 1 = cyclically  
1.014 DPT_InputSource 1 bit Boolean 0 = fixed, 1 = calculated  
1.015 DPT_Reset 1 bit Boolean 0 = dummy, 1 = trigger  
1.016 DPT_Ack 1 bit Boolean 0 = dummy, 1 = trigger  
1.017 DPT_Trigger 1 bit Boolean 0,1 = trigger  
1.018 DPT_Occupancy 1 bit Boolean 0 = not occupied, 1 = occupied  
1.019 DPT_Window_Door 1 bit Boolean 0 = closed, 1 = open  
1.021 DPT_LogicalFunction 1 bit Boolean 0 = OR, 1 = AND  
1.022 DPT_Scene_AB 1 bit Boolean 0 = sceneA, 1 = sceneB  
1.023 DPT_ShutterBlinds_Mode 1 bit Boolean 0 = UpDown only, 1 = UpDown + StepStop  
1.100 DPT_Heat/Cool 1 bit Boolean 0 = cooling, 1 = heating  
2.001 DPT_Switch_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.002 DPT_Bool_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.003 DPT_Enable_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.004 DPT_Ramp_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.005 DPT_Alarm_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.006 DPT_BinaryValue_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.007 DPT_Step_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.008 DPT_Direction1_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.009 DPT_Direction2_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.010 DPT_Start_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.011 DPT_State_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
2.012 DPT_Invert_Control 2 bits Long C₁V₁
 
C = {0 (no control), 1 (control)}; V = {0,1} according to type 1.XXX
 
3.007 DPT_Control_Dimming 4 bits Long C₁S₃
 
C = {0 (decrease), 1 (increase)}; S = [000..111]
 
3.008 DPT_Control_Blinds 4 bits Long C₁S₃
 
C = {0 (up), 1 (down)}; S = [000..111]
 
4.001 DPT_Char_ASCII 1 byte Long ASCII znak  
4.002 DPT_Char_8859_1 1 byte Long ISO_8859 znak  
5.001 DPT_Scaling 1 byte Long [0 … 100]%  
5.003 DPT_Angle 1 byte Long [0 … 360]°  
5.004 DPT_Percent_U8 1 byte Long [0 … 255]%  
5.005 DPT_DecimalFactor 1 byte Long    
5.006 DPT_Tariff 1 byte Long [0 … 254]  
5.010 DPT_Value_1_Ucount 1 byte Long [0 … 255]  
6.001 DPT_Percent_V8 1 byte Long [-128 … 127]%  
6.010 DPT_Value_1_Count 1 byte Long [-128 … 127]  
6.020 DPT_Status_Mode3 1 byte Long A₁B₁C₁D₁E₁F₃
 
A,B,C,D,E = {0 (set), 1 (clear)}; F = {001 (mode 0), 010 (mode 1), 100 (mode 2)}
 
7.001 DPT_Value_2_Ucount 2 bytes Long [0 … 65535] pulses  
7.002 DPT_TimePeriodMsec 2 bytes Long [0 … 65535] ms  
7.003 DPT_TimePeriod10Msec 2 bytes Long [0 … 6553,5] s k=0,1
7.004 DPT_TimePeriod100Msec 2 bytes Long [0 … 655,35] s k=0,01
7.005 DPT_TimePeriodSec 2 bytes Long [0 … 65535] s  
7.006 DPT_TimePeriodMin 2 bytes Long [0 … 65535] min  
7.007 DPT_TimePeriodHrs 2 bytes Long [0 … 65535] h  
7.010 DPT_PropDataType 2 bytes Long [0 … 65535]  
7.011 DPT_Length_mm 2 bytes Long [0 … 65535] mm  
7.012 DPT_UElCurrentmA 2 bytes Long [0 … 65535] mA  
7.013 DPT_Brightness 2 bytes Long [0..65535] lux  
8.001 DPT_Value_2_Count 2 bytes Long [-32 768 … 32 767]  
8.002 DPT_DeltaTimeMsec 2 bytes Long [-32 768 … 32 767] ms  
8.003 DPT_DeltaTime10Msec 2 bytes Long [-3276,8 … 3276,7] s k=0,1
8.004 DPT_DeltaTime100Msec 2 bytes Long [-327,68 … 327,67] s k=0,01
8.005 DPT_DeltaTimeSec 2 bytes Long [-32 768 … 32 767] s  
8.006 DPT_DeltaTimeMin 2 bytes Long [-32 768 … 32 767] min  
8.007 DPT_DeltaTimeHrs 2 bytes Long [-32 768 … 32 767] h  
8.010 DPT_Percent_V16 2 bytes Long [-327,68 … 327,67] % k=0,01
8.011 DPT_Rotation_Angle 2 bytes Long [-32 768 … 32 767] °  
9.001 DPT_Value_Temp 2 bytes Double [-273 … 670760] °C  
9.002 DPT_Value_Tempd 2 bytes Double [-670760 … 670760] K  
9.003 DPT_Value_Tempa 2 bytes Double [-670760 … 670760] K/h  
9.004 DPT_Value_Lux 2 bytes Double [0 … 670760] Lux  
9.005 DPT_Value_Wsp 2 bytes Double [0 … 670760] m/s  
9.006 DPT_Value_Pres 2 bytes Double [0 … 670760] Pa  
9.007 DPT_Value_Humidity 2 bytes Double [0 … 670760] %  
9.008 DPT_Value_AirQuality 2 bytes Double [0 … 670760] ppm  
9.010 DPT_Value_Time1 2 bytes Double [-670760 … 670760] s  
9.011 DPT_Value_Time2 2 bytes Double [-670760 … 670760] ms  
9.020 DPT_Value_Volt 2 bytes Double [-670760 … 670760] mV  
9.021 DPT_Value_Curr 2 bytes Double [-670760 … 670760] mA  
9.022 DPT_PowerDensity 2 bytes Double [-670760 … 670760] W/m2  
9.023 DPT_KelvinPerPercent 2 bytes Double [-670760 … 670760] K/%  
9.024 DPT_Power 2 bytes Double [-670760 … 670760] kW  
9.025 DPT_Value_Volume_Flow 2 bytes Double [-670760 … 670760] l/h  
9.026 DPT_Rain_Amount 2 bytes Double [-670760 … 670760] l/m2  
9.027 DPT_Value_Temp_F 2 bytes Double [-459,6 … 670760] °F  
9.028 DPT_Value_Wsp_kmh 2 bytes Double [0 … 670760]km/h  
10.001 DPT_TimeOfDay 3 bytes Long D₃H₅R₁R₁M₆rrS₆
 
D = [0 … 7]; H = [0 … 23]; M = [0 … 59]; S = [0 … 59]; R = {0}
 
11.001 DPT_Date 3 bytes Long R₁R₁R₁D₅R₁R₁R₁R₁M₄R₁Y₇
 
D = [1 … 31]; M = [1 … 12]; Y = [0 … 99]; R = {0}
 
12.001 DPT_Value_4_Ucount 4 bytes Long [0 … 4 294 967 295]  
13.001 DPT_Value_4_Count 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647]  
13.002 DPT_FlowRate_m3/h 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647]  
13.010 DPT_ActiveEnergy 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] Wh  
13.012 DPT_ReactiveEnergy 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] VAh  
13.013 DPT_ActiveEnergy_kWh 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] kWh  
13.014 DPT_ApparantEnergy_kVAh 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] kVAh  
13.015 DPT_ReactiveEnergy_kVARh 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] kVARh  
13.100 DPT_LongDeltaTimeSec 4 bytes Long [-2 147 483 648 … 2 147 483 647] s  
14.000 DPT_Value_Acceleration 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.001 DPT_Value_Acceleration_Angular 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.002 DPT_Value_Activation_Energy 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.003 DPT_Value_Activity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.004 DPT_Value_Mol 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.005 DPT_Value_Amplitude 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.006 DPT_Value_AngleRad 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.007 DPT_Value_AngleDeg 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.008 DPT_Value_Angular_Momentum 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.009 DPT_Value_Angular_Velocity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.010 DPT_Value_Area 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.011 DPT_Value_Capacitance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.012 DPT_Value_Charge_DensitySurface 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.013 DPT_Value_Charge_DensityVolume 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.014 DPT_Value_Compressibility 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.015 DPT_Value_Conductance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.016 DPT_Value_Electrical_Conductivity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.017 DPT_Value_Density 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.018 DPT_Value_Electric_Charge 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.019 DPT_Value_Electric_Current 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.020 DPT_Value_Electric_CurrentDensity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.021 DPT_Value_Electric_DipoleMoment 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.022 DPT_Value_Electric_Displacement 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.023 DPT_Value_Electric_FieldStrength 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.024 DPT_Value_Electric_Flux 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.025 DPT_Value_Electric_FluxDensity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.026 DPT_Value_Electric_Polarization 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.027 DPT_Value_Electric_Potential 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.028 DPT_Value_Electric_PotentialDifference 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.029 DPT_Value_ElectromagneticMoment 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.030 DPT_Value_Electromotive_Force 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.031 DPT_Value_Energy 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.032 DPT_Value_Force 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.033 DPT_Value_Frequency 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.034 DPT_Value_Angular_Frequency 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.035 DPT_Value_Heat_Capacity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.036 DPT_Value_Heat_FlowRate 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.037 DPT_Value_Heat_Quantity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.038 DPT_Value_Impedance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.039 DPT_Value_Length 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.040 DPT_Value_Light_Quantity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.041 DPT_Value_Luminance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.042 DPT_Value_Luminous_Flux 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.043 DPT_Value_Luminous_Intensity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.044 DPT_Value_Magnetic_FieldStrength 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.045 DPT_Value_Magnetic_Flux 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.046 DPT_Value_Magnetic_FluxDensity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.047 DPT_Value_Magnetic_Moment 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.048 DPT_Value_Magnetic_Polarization 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.049 DPT_Value_Magnetization 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.050 DPT_Value_MagnetomotiveForce 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.051 DPT_Value_Mass 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.052 DPT_Value_MassFlux 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.053 DPT_Value_Momentum 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.054 DPT_Value_Phase_AngleRad 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.055 DPT_Value_Phase_AngleDeg 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.056 DPT_Value_Power 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.057 DPT_Value_Power_Factor 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.058 DPT_Value_Pressure 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.059 DPT_Value_Reactance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.060 DPT_Value_Resistance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.061 DPT_Value_Resistivity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.062 DPT_Value_SelfInductance 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.063 DPT_Value_SolidAngle 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.064 DPT_Value_Sound_Intensity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.065 DPT_Value_Speed 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.066 DPT_Value_Stress 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.067 DPT_Value_Surface_Tension 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.068 DPT_Value_Common_Temperature 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.069 DPT_Value_Absolute_Temperature 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.070 DPT_Value_TemperatureDifference 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.071 DPT_Value_Thermal_Capacity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.072 DPT_Value_Thermal_Conductivity 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.073 DPT_Value_ThermoelectricPower 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.074 DPT_Value_Time 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.075 DPT_Value_Torque 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.076 DPT_Value_Volume 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.077 DPT_Value_Volume_Flux 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.078 DPT_Value_Weight 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
14.079 DPT_Value_Work 4 bytes Double Z₁E₈F₂₃
 
Z = {0,1}; E = [0 … 255]; F = [0 … 8 388 607]
 
15.000 DPT_Access_Data 4 bytes Long U₄V₄W₄X₄Y₄Z₄E₁P₁D₁C₁N₄
 
U,V,W,X,Y,Z = [0 … 9]; E,P,D,C = {0,1}; N = [0 … 15]
 
17.001 DPT_SceneNumber 1 byte Long R₁R₁U₆
 
R = {0}; U = [0 … 63]
 
18.001 DPT_SceneControl 1 byte Long C₁R₁U₆
 
C = {0,1}; R = {0}; U = [0 … 63]
 
19.001 DPT_DateTime 8 bytes String U₈R₁R₁R₁R₁M₄R₁R₁R₁D₅W₃H₅R₁R₁S₆R₁R₁S₆E₁F₁G₁I₁J₁K₁L₁N₁O₁R₁R₁R₁R₁R₁R₁R₁
 
U = [0 … 255]; M = [1 … 12]; D = [1 … 31]; W = [0 … 7]; H = [0 … 24]; S = [0 … 59]; R = {0}; E,F,G,I,J,K,L,N,O = {0,1}
 
20.001 DPT_SCLOMode 1 byte Long [0 … 3]  
20.002 DPT_BuildingMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.003 DPT_OccMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.004 DPT_Priority 1 byte Long [0 … 3]  
20.005 DPT_LightApplicationMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.006 DPT_ApplicationArea 1 byte Long {0,1,10,11,12,13,14}  
20.007 DPT_AlarmClassType 1 byte Long [0 … 3]  
20.008 DPT_PSUMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.011 DPT_ErrorClass_System 1 byte Long [0 … 18]  
20.012 DPT_ErrorClass_HVAC 1 byte Long [0 … 4]  
20.013 DPT_Time_Delay 1 byte Long [0 … 25]  
20.014 DPT_Beaufort_Wind_Force_Scale 1 byte Long [0 … 12]  
20.017 DPT_SensorSelect 1 byte Long [0 … 4]  
20.020 DPT_ActuatorConnectType 1 byte Long [1 … 2]  
20.100 DPT_FuelType 1 byte Long [0 … 3]  
20.101 DPT_BurnerType 1 byte Long [0 … 3]  
20.102 DPT_HVACMode 1 byte Long [0 … 4]  
20.103 DPT_DHWMode 1 byte Long [0 … 4]  
20.104 DPT_LoadPriority 1 byte Long [0 … 2]  
20.105 DPT_HVACContrMode 1 byte Long {[0 … 17],20}  
20.106 DPT_HVACEmergMode 1 byte Long [0 … 5]  
20.107 DPT_ChangeoverMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.108 DPT_ValveMode 1 byte Long [1 … 5]  
20.109 DPT_DamperMode 1 byte Long [1 … 4]  
20.110 DPT_HeaterMode 1 byte Long [1 … 3]  
20.111 DPT_FanMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.112 DPT_MasterSlaveMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.113 DPT_StatusRoomSetp 1 byte Long [0 … 2]  
20.120 DPT_ADAType 1 byte Long [1 … 2]  
20.121 DPT_BackupMode 1 byte Long [0 … 1]  
20.122 DPT_StartSynchronization 1 byte Long [0 … 2]  
20.600 DPT_Behaviour_Lock_Unlock 1 byte Long [0 … 6]  
20.601 DPT_Behaviour_Bus_Power_Up_Down 1 byte Long [0 … 4]  
20.602 DPT_DALI_Fade_Time 1 byte Long [0 … 15]  
20.603 DPT_BlinkingMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.604 DPT_LightControlMode 1 byte Long [0 … 1]  
20.605 DPT_SwitchPBModel 1 byte Long [1 … 2]  
20.606 DPT_PBAction 1 byte Long [0 … 3]  
20.607 DPT_DimmPBModel 1 byte Long [1 … 4]  
20.608 DPT_SwitchOnMode 1 byte Long [0 … 2]  
20.609 DPT_LoadTypeSet 1 byte Long [0 … 2]  
20.610 DPT_LoadTypeDetected 1 byte Long [0 … 3]  
20.801 1 DPT_SABExceptBehaviour 1 byte Long [0 … 4]  
20.802 DPT_SABBehaviour_Lock_Unlock 1 byte Long [0 … 6]  
20.803 DPT_SSSBMode 1 byte Long [1 … 4]  
20.804 DPT_BlindsControlMode 1 byte Long [0 … 1]  
20.1000 DPT_CommMode 1 byte Long [0 … 255]  
20.1001 DPT_AddInfoTypes 1 byte Long {00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,FFh}  
20.1002 DPT_RF_ModeSelect 1 byte Long {00h,01h,02h}  
20.1003 DPT_RF_FilterSelect 1 byte Long {00h,01h,02h,03h}  
21.001 DPT_StatusGen 1 byte Long B₃F₁E₁D₁C₁A₁
 
A,C,D,E,F = {0,1}; B = {000}
 
21.002 DPT_Device_Control 1 byte Long B₃F₁E₁D₁C₁A₁
 
A,C,D,E,F = {0,1}; B = {000}
 
21.100 DPT_ForceSign 1 byte Long H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E,F,G,H = {0,1}
 
21.101 DPT_ForceSignCool 1 byte Long B₁A₇
 
B = {0,1}; A = {0000000}
 
21.102 DPT_StatusRHC 1 byte Long H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E,F,G,H = {0,1}
 
21.103 DPT_StatusSDHWC 1 byte Long D₅C₁B₁A₁
 
A,B,C = {0,1}; D = {00000}
 
21.104 DPT_FuelTypeSet 1 byte Long D₅C₁B₁A₁
 
A,B,C = {0,1}; D = {0}
 
21.105 DPT_StatusRCC 1 byte Long A₇B₁
 
B = {0,1}; A = {0000000}
 
21.106 DPT_StatusAHU 1 byte Long E₄D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D = {0,1}, E = {0000}
 
21.601 DPT_LightActuatorErrorInfo 1 byte Long H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E,F,G = {0,1}, h = {0}
 
21.1000 DPT_RF_ModeInfo 1 byte Long D₅C₁B₁A₁
 
C,B,A = {0,1}, D = {00000}
 
21.1001 DPT_RF_FilterInfo 1 byte Long D₅C₁B₁A₁
 
C,B,A = {0,1}
 
21.1010 DPT_Channel_Activation_8 1 byte Long H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
22.100 DPT_StatusDHWC 2 bytes Long J₈HGFEDCBA
 
J = {00000000}; H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
22.101 DPT_StatusRHCC 2 bytes Long R₁O₁N₁M₁L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
R = {0}; O,N,M,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
22.1000 DPT_Media 2 bytes Long E₁₀D₁C₁F₁B₁A₁F₁
 
E = {0000000000}; D,C,B,A, = {0,1}; F = {0}
 
22.1010 DPT_Channel_Activation_16 2 bytes Long P₁O₁N₁M₁L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
P,O,N,M,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
23.001 DPT_OnOffAction 2 bits Long {00(off), 01(on), 10(off/on), 11(on/off)}  
23.002 DPT_Alarm_Reaction 2 bits Long {00 (no alarm is used), 01 (alarm position is UP), 10 (alarm position is DOWN)}  
23.003 DPT_UpDown_Action 2 bits Long {00 (Up), 01 (Down), 01 (UpDown), 11 (DownUp)}  
23.102 DPT_HVAC_PB_Action 2 bits Long {00 (Comfort/Economy), 01 (Comfort/Nothing), 10 (Economy/Nothing), 11 (Building prot/Auto)}  
25.1000 DPT_DoubleNibble 1 byte Long B₄N₄
 
B = [0 … 3], N = [0 … 3]
 
26.001 SceneInfo 1 byte Long B₁A₂U₆
 
B = {0}; A = {0,1}; U = [0 … 63]
 
27.001 CombinedInfoOnOff 4 bytes Long Σ₁Π₁Λ₁Θ₁Δ₁Γ₁Z₁Y₁X₁W₁V₁U₁T₁S₁R₁Q₁P₁O₁N₁M₁L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
Σ,Π,Λ,Θ,Δ,Γ,Z,Y,X,W,V,U,T,S,R,Q,P,O,N,M,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
29.010 ActiveEnergy_V64 8 bytes String [-9 223 372 036 854 775 808 … 9 223 372 036 854 775 807]  
29.011 ApparantEnergy_V64 8 bytes String [-9 223 372 036 854 775 808 … 9 223 372 036 854 775 807]  
29.012 ReactiveEnergy_V64 8 bytes String [-9 223 372 036 854 775 808 … 9 223 372 036 854 775 807]  
30.1010 Channel_Activation_24 3 bytes Long X₁W₁V₁U₁T₁S₁R₁Q₁P₁O₁N₁M₁L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
X,W,V,U,T,S,R,Q,P,O,N,M,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
31.101 PB_Action_HVAC_Extended 3 bits Long C₁B₁A₁
 
C,B,A = {0,1}
 
200.100 Heat/Cool_Z 2 bytes Long M₇G₁F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E,G = {0,1}; F = {000}; M = {0000000}
 
200.101 BinaryValue_Z 2 bytes Long M₇G₁F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E,G = {0,1}; F = {000}; M = {0000000}
 
201.100 HVACMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 4]
 
201.102 DHWMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 4]
 
201.104 HVACContrMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 20]
 
201.105 EnableH/Cstage_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 3]
 
201.107 BuildingMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 2]
 
201.108 OccMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 2]
 
201.109 HVACEmergMode_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 5]
 
202.001 RelValue_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 255]
 
202.002 UCountValue8_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 255]
 
203.002 TimePeriodMsec_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]ms
 
203.003 TimePeriod10Msec_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]ms
k = 0,1
203.004 TimePeriod100Msec_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]ms
k = 0,01
203.005 TimePeriodSec_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]s
 
203.006 TimePeriodMin_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]min
 
203.007 TimePeriodHrs_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]h
 
203.011 UFlowRateLiter/h_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]l/h
k = 0,01
203.012 UCountValue16_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]
 
203.013 UElCurrentμA_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]μA
k = 0,01
203.014 PowerKW_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]kW
 
203.015 AtmPressureAbs_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 1200]kbar
k = 0,05
203.017 PercentU16_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]%
k = 0,01
203.100 HVACAirQual_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 65 535]ppm
 
203.101 WindSpeed_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 200]km/h
k = 0,01
203.102 SunIntensity_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 1400]W/m²
k = 0,05
203.104 HVACAirFlowAbs_Z 3 bytes Long N₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [0 … 1400]m³/h
 
204.001 RelSignedValue_Z 2 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-100 … 100]%
 
205.002 DeltaTimeMsec_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]ms
 
205.003 DeltaTime10Msec_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]ms
k = 0,1
205.004 DeltaTime100Msec_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]ms
k = 0,01
205.005 DeltaTimeSec_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]s
 
205.006 DeltaTimeMin_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]min
 
205.007 DeltaTimeHrs_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]h
 
205.017 Percent_V16_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-32 768 … 32 767]%
k = 0,01
205.100 TempHVACAbs_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000}; N = [-273 … 655,34]°C
k = 0,02
205.101 TempHVACRel_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000};N = [-273 … 655,34]K
k = 0,02
205.102 HVACAirFlowRel_Z 3 bytes Long N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
A,B,C,D,E = {0,1}; F = {000};N = [-32 768 … 32 767]K
 
206.100 HVACModeNext 3 bytes Long U₁₆N₈
 
U = [0 … 65535], N=[0 … 4]
 
206.102 DHWModeNext 3 bytes Long U₁₆N₈
 
U = [0 … 65535]; N=[0 … 4]
 
206.104 OccModeNext 3 bytes Long U₁₆N₈
 
U = [0 … 65535]; N=[0 … 2]
 
206.105 BuildingModeNext 3 bytes Long U₁₆N₈
 
U = [0 … 65535]; N=[0 … 2]
 
207.100 StatusBUC 2 bytes Long U₈G₂F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; G = {00}; F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
207.101 LockSign 2 bytes Long U₈C₆B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; c = {0}; b,a = {0,1}
 
207.102 ValueDemBOC 2 bytes Long U₈C₆B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; C = {000000}; B,A = {0,1}
 
207.104 ActPosDemAbs 2 bytes Long U₈E₄D₁C₁B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; E = {0000}; D,C,B,A = {0,1}
 
207.105 StatusAct 2 bytes Long U₈;E₄D₁C₁B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; E = {0000}; D,C,B,A = {0,1}
 
207.600 StatusLightingActuator 2 bytes Long U₈H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
U = [0 … 100]%; H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
209.100 StatusHPM 3 bytes Long V₁₆F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
V=[-273 … 655,34]°C; F = {000}; E,D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
209.101 TempRoomDemAbs 3 bytes Long V₁₆E₄D₁C₁B₁A₁
 
V=[-273 … 655,34]°C; E = {0000}; D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
209.102 StatusCPM 3 bytes Long V₁₆E₄D₁C₁B₁A₁
 
V=[-273..655,34]°C; E = {0000}; D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
209.103 StatusWTC 3 bytes Long V₁₆D₅C₁B₁A₁
 
V=[-273 … 655,34]°C; D = {00000}; C,B,A = {0,1}
k = 0,02
210.100 TempFlowWaterDemAbs 4 bytes Long V₁₆M₄L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
V=[-273 … 655,34]°C; M = {0000}; L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
211.100 EnergyDemWater 2 bytes Long U₈V₈
 
U = [0 … 100]; N = [0 … 20]
 
212.100 TempRoomSetpSetShift[3] 6 bytes String A₁₆B₁₆C₁₆
 
A,B,C = [-655,34 … 655,34]K
k = 0,02
212.101 TempRoomSetpSet[3] 6 bytes String A₁₆B₁₆C₁₆
 
A,B,C = [-655,34 … 655,34]°C
k = 0,02
213.100 TempRoomSetpSet[4] 8 bytes String A₁₆B₁₆C₁₆D₁₆
 
A,B,C,D = [-655,34 … 655,34]°C
k = 0,02
213.101 TempDHWSetpSet[4] 8 bytes String A₁₆B₁₆C₁₆D₁₆
 
A,B,C,D = [-655,34 … 655,34]°C
k = 0,02
213.102 TempRoomSetpSetShift[4] 8 bytes String A₁₆B₁₆C₁₆D₁₆
 
A,B,C,D = [-655,34 … 655,34]K
k = 0,02
214.100 PowerFlowWaterDemHPM 4 bytes Long V₁₆U₈G₂F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
V = [-273 … 655,34]°C; U = [0 … 100]%; H = {00}; F,E,D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
214.101 PowerFlowWaterDemCPM 4 bytes Long V₁₆U₈H₅C₁B₁A₁
 
V = [-273 … 655,34]°C; U = [0 … 100]%; D = {00000}; C,B,A = {0,1}
k = 0,02
215.100 StatusBOC 5 bytes String V₁₆U₈M₄L₁K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
V = [-273 … 655,34]°C; U = [0 … 100]%; M = {0000}; L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
k = 0,02
215.101 StatusCC 5 bytes String V₁₆U₈J₈H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
V = [-273 … 655,34]°C; U = [0 … 100]%; J = {00000000}; H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
 
216.100 SpecHeatProd 5 bytes String V₁₆U₈N₈D₅C₁B₁A₁
 
V = [0 … 65 535]kW; U = [0 … 100]%; N = [0..3]; D = {00000}; C,B,A = {0,1}
 
217.001 Version 2 bytes Long U₅V₅W₆
 
U = [0 … 31], V = [0..31], W = [0 … 63]
 
218.001 VolumeLiter_Z 5 bytes String V₃₂F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
E,D,C,B,A = {0,1}; F = {000}; V = [-2 147 483 648 l … 2 147 483 647]l
 
218.002 FlowRate_m3/h_Z 5 bytes String V₃₂F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
E,D,C,B,A = {0,1}; F = {000}; V = [-2 147 483 648 l … 2 147 483 647]m³/h
 
219.001 AlarmInfo 6 bytes String U₈N₈V₈W₈P₂N₁M₁L₁K₁J₁I₁D₅C₁B₁A₁
 
U = [0 … 255]; N = [0 … 3]; V = [0 … 50]; W = [0 … 6]; P = {00}; D = {00000}; A,B,C,I,J,K,L,M,N = {0,1}
 
220.100 TempHVACAbsNext 4 bytes Long U₁₆V₁₆
 
U = [0 … 65535]; V = [-273 … 655,34]
k = 0,02
221.001 SerNum 6 bytes String N₁₆U₃₂
 
U = [0 … 65535]; V = [0 … 4 294 967 295]
 
222.100 TempRoomSetpSetF16[3] 6 bytes String G₁₆F₁₆E₁₆
 
G,F,E = [-273 … 670 760]°C
 
222.101 TempRoomSetpSetShiftF16[3] 6 bytes String G₁₆F₁₆E₁₆
 
G,F,E = [-670 760 … 670 760]K
 
223.100 EnergyDemAir 3 bytes Long G₈F₈E₈
 
G = [-100 … 100]; F = [0 … 20]; E = [0 … 5]
 
224.100 TempSupplyAirSetpSet 6 bytes String U₁₆V₁₆F₈E₈
 
U,V = [-273 … 655,34]; F = [0 … 20]; E = [0 … 5]
k = 0,02
225.001 ScalingSpeed 3 bytes Long U₁₆V₈
 
U = [1 … 65 535]; V = [0,4 … 100]
k = 0,4
225.002 Scaling_Step_Time 3 bytes Long U₁₆V₈
 
U = [1 … 65 535]; V = [0,4 … 100]
k = 0,4
225.003 TariffNext 3 bytes Long U₁₆V₈
 
U = [0 … 65 535]; V = [0 … 254]
 
229.001 MeteringValue 6 bytes String V₃₂N₈F₃E₁D₁C₁B₁A₁
 
E,D,C,B,A = {0,1}; f,g,h = {000}; V = [-2 147 483 648 l … 2 147 483 647]; N = [0 … 177];
 
230.1000 MBus_Address 8 bytes String U₁₆V₃₂W₈N₈
 
"MBus address", parameters U,V,W,N are manufacturer specific
 
231.001 Locale_ASCII 4 bytes Long L₁₆R₁₆
 
L - language; R - region
 
232.600 Colour_RGB 3 bytes Long R₈G₈B₈
 
R,G,B = [0..255]
 
234.001 LanguageCodeAlpha2 2 bytes Long A₁₆
 
A - language code
 
234.002 RegionCodeAlpha2 2 bytes Long A₁₆
 
A - region code
 
235.001 Tariff_ActiveEnergy 6 bytes String V₃₂U₈C₆B₁A₁
 
V = [-2 147 483 648 l … 2 147 483 647]; U = [0 … 254]; C = {000000}; B,A = {0,1}
 
236.001 Prioritised_Mode_Control 1 byte Long B₁P₃M₄
 
B = {0,1}; P = [0 … 7]; M = [0 … 15]
 
237.600 DALI_Control_Gear_Diagnostic 2 bytes Long M₅L₁K₁J₁H₁G₁A₆
 
M = {00000}; L,K,J,H,G = {0,1}; A = [0 … 63]
 
238.001 SceneConfig 1 byte Long A₁B₁N₆
 
A,B = {0,1}; N = [0 … 63]
 
238.600 DALI_Diagnostic 1 byte Long A₁B₁N₆
 
A,B = {0,1}; N = [0 … 63]
 
239.001 FlaggedScaling 2 bytes Long U₈B₇A₁
 
U = [0 … 100]; B = {0000000}; A = {0,1}
k = 0,4
240.800 CombinedPosition 3 bytes Long U₁₆C₆B₁A₁
 
U = [0 … 100]; C = {000000}; B,A = {0,1}
k = 0,4
241.800 StatusSAB 4 bytes Long U₈V₈N₁M₁L₃K₁J₁I₁H₁G₁F₁E₁D₁C₁B₁A₁
 
U,V = [0 … 100]; L = {000}; N,M,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B,A = {0,1}
k = 0,4

Historia:
Pm9.00.14: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Typy danych (Datapoint Types) protokołu KNX
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.