Promotic

Filtr aplikacji - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wytwarzania i edycji filtra aplikacji wyświetlanych w karcie "Aplikacje" programu PmManager.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "Aplikacje".
Konfiguratory:
Łańcuch filtracyjnyEdytor łańcucha filtra. Łańcuch filtracyjny określa się jako wyrażenie JavaScript i zawiera jeden lub więcej warunków, które określają, które aplikacje będą wyświetlane w liście aplikacji w karcie "Aplikacje" programu PmManager.
Operacja logicznaOkreśla operację logiczną pomiędzy dwoma warunkami.
AND - warunek 1 oraz jednocześnie warunek 2 - Warunek jest spełniony, jeżeli jest spełniony warunek 1 oraz jednocześnie warunek 2.
OR - warunek 1 lub warunek 2 - Warunek jest spełniony, jeżeli jest spełniony warunek 1 lub warunek 2.
Negacja warunkuWykona logiczną negację wyniku obliczenia określonego warunku.
Warunek filtracjiUmożliwia wybranie warunku filtrowania związanego z różnymi właściwościami aplikacji.
VersionBeg - nazwa wersji zaczyna się od szukanego tekstu - Warunek jest spełniony, jeżeli nazwa wersji aplikacji zaczyna się od szukanego tekstu.
VersionEq - nazwa wersji jest zgodna z szukanym tekstem - Warunek jest spełniony, jeżeli nazwa wersji aplikacji jest zgodna z szukanym tekstem.
VersionLt - wersja jest mniejsza od wersji w szukanym tekście - Warunek jest spełniony, jeżeli wersja aplikacji jest mniejsza od wersji w szukanym tekście.
VersionGt - wersja jest większa od wersji w szukanym tekście - Warunek jest spełniony, jeżeli wersja aplikacji jest większa od wersji w szukanym tekście.
NamedVerBeg - nazwa nazwanej wersji zaczyna się od szukanego tekstu - Warunek jest spełniony, jeżeli nazwa nazwanej wersji zaczyna się od szukanego tekstu.
NamedVerIn - nazwa nazwanej wersji zawiera szukany tekst - Warunek jest spełniony, jeżeli nazwa nazwanej wersji zawiera szukany tekst.
PathNameIn - ścieżka do aplikacji zawiera szukany tekst - Warunek jest spełniony, jeżeli cała ścieżka włącznie nazwą pliku aplikacji zawiera szukany tekst.
KeywordBeg - słowo kluczowe rozpoczyna się od szukanego tekstu - Warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jedno słowo kluczowe aplikacji rozpoczyna się od szukanego tekstu.
KeywordIn - słowo kluczowe zawiera szukany tekst - Warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jedno słowo kluczowe aplikacji zawiera szukany tekst.
KeywordEq - słowo kluczowe jest zgodne z szukanym tekstem - Warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jedno słowo kluczowe aplikacji jest zgodne z szukanym tekstem.
KeywordNone - Aplikacja nie posiada żadnych słów kluczowych - Warunek jest spełniony, jeżeli aplikacja nie posiada żadnych słów kluczowych.
NoteIn - notatka zawiera szukany tekst - Warunek jest spełniony, jeżeli notatka aplikacji zawiera szukany tekst.
Szukany tekstUmożliwia wprowadzić szukany tekst, który zostanie zastosowany w obliczeniu wybranego warunku.
Dodaj na koniecDoda warunek na koniec łańcucha filtra.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.18: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.