Promotic

Skrót do aplikacji - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno przeznaczone do wytworzenia oraz ustawienia właściwości skrótu do aplikacji.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "Приложения".
Konfiguratory:
Ścieżka do pliku aplikacjiŚcieżka do pliku aplikacji, do którego ma zostać utworzony skrót.
Nazwa skrótuNazwa skótu do aplikacji
Klikając dwukrotnie na skrót uruchomUmożliwia określić program, przy pomocy którego zostanie aplikacja uruchomiona.
tryb runtime PROMOTIC - Aplikacja zostanie uruchomiona w trybie runtime.
środowisko deweloperskie PROMOTIC - Aplikacja zostanie uruchomiona w środowisku deweloperskim.
program PmManager - Aplikacja zostanie uruchomiona w programie PmManager.
Zapisz skrót do aplikacjiUmożliwia określić folder, do którego zostanie zapisany plik skrótu do aplikacji.
na pulpit Windows - Plik skrótu do aplikacji zostanie zapisany do foldera pulpitu Windows aktualnie zalogowanego użytkownika.
do określonego foldera - Plik skrótu do aplikacji zostanie zapisany do określonego foldera na dysku.
Ścieżka do folderaŚcieżka do foldera, do którego zostanie zapisany plik skrótu do aplikacji.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.19: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.