Update cookies preferences
Promotic

Filtr aplikací - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro vytvoření a editaci filtru aplikací zobrazených v kartě "Aplikace" programu PmManager.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "Aplikace".
Konfigurátory:
Filtrační řetězecEditor filtračního řetězce. Filtrační řetězec se zadává jako JavaScript výraz a obsahuje jednu nebo více podmínek určujících, které aplikace budou zobrazeny v seznamu aplikací v kartě "Aplikace" programu PmManager.
Logická operaceUrčuje logickou operaci mezi dvěma podmínkami.
AND - podmínka 1 a zároveň podmínka 2 - Podmínka je splněna, pokud je splněna podmínka 1 a zároveň podmínka 2.
OR - podmínka 1 nebo podmínka 2 - Podmínka je splněna, pokud je splněna podmínka 1 nebo podmínka 2.
Negace podmínkyProvede logickou negaci výsledku vyhodnocení zadané podmínky.
Podmínka filtraceUmožňuje vybrat podmínku filtrace vztahující se k různým vlastnostem aplikace.
VersionBeg - název verze začíná na hledaný text - Podmínka je splněna, pokud název verze aplikace začíná na hledaný text.
VersionEq - název verze je shodný s hledaným textem - Podmínka je splněna, pokud se název verze aplikace shoduje s hledaným textem.
VersionLt - verze je menší než verze v hledaném textu - Podmínka je splněna, pokud verze aplikace je menší než verze zadaná v hledaném textu.
VersionGt - verze je větší než verze v hledaném textu - Podmínka je splněna, pokud verze aplikace je větší než verze zadaná v hledaném textu.
NamedVerBeg - název pojmenované verze začíná na hledaný text - Podmínka je splněna, pokud název pojmenované verze začíná na hledaný text.
NamedVerIn - název pojmenované verze obsahuje hledaný text - Podmínka je splněna, pokud název pojmenované verze obsahuje hledaný text.
PathNameIn - cesta k aplikaci obsahuje hledaný text - Podmínka je splněna, pokud celá cesta včetně názvu souboru aplikace obsahuje hledaný text.
KeywordBeg - klíčové slovo začíná na hledaný text - Podmínka je splněna, pokud alespoň jedno klíčové slovo aplikace začíná na hledaný text.
KeywordIn - klíčové slovo obsahuje hledaný text - Podmínka je splněna, pokud alespoň jedno klíčové slovo aplikace obsahuje hledaný text.
KeywordEq - klíčové slovo je shodné s hledaným textem - Podmínka je splněna, pokud alespoň jedno klíčové slovo aplikace je shodné s hledaným textem.
KeywordNone - Aplikace nemá žádná klíčová slova - Podmínka je splněna, pokud aplikace nemá žádná klíčová slova.
NoteIn - poznámka obsahuje hledaný text - Podmínka je splněna, pokud poznámka aplikace obsahuje hledaný text.
Hledaný textUmožňuje zadat hledaný text, který bude použit pro vyhodnocení vybrané podmínky.
Přidat na konecPřidá podmínku na konec filtračního řetězce.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.18: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.