Update cookies preferences
Promotic

Jsme tu s vámi již 30 let!Firma MICROSYS byla založena v roce 1991 skupinou bývalých pracovníků podniku Kancelářské stroje. Nově vzniklý subjekt tak mohl těžit z odborných i praktických zkušenosti zaměstnanců zabývajících se vývojem, projektováním a nasazováním systémů v oblasti průmyslové automatizace. Hlavním cílem firmy bylo již od počátku vytvoření univerzálního softwarového nástroje pro vytváření monitorovacích a řídicích systémů.
Takový software nebyl na českém trhu v devadesátých letech prakticky dostupný. Firma MICROSYS od této doby (nyní tedy již více než 30 let) vyvíjí a dodává SCADA systém PROMOTIC. Jedná se o všestranný software, pomocí kterého se vytváří aplikace pro monitorování a řízení rozmanitých typů technologických procesů, od výroby železa, řízení spotřeby energií a tepla, přes skladová hospodářství, po aplikace typu řízení akvária, laboratorní pomůcka nebo učební prostředek pro školy.

Začátky firmy před 30 lety
 
Firma MICROSYS byla založena skupinou pracovníku, kteří již v této době pracovali na software pro řízení a vizualizaci v podobě grafického modulárního programování: M-technologie. Po založení firmy byl tento software nazván PROMOTIC (PROfessional MOdulary Techological Integrated Control).
Výsledkem dvouletého vývoje byl unikátní softwarový systém, který grafickým způsobem umožňoval uživateli vytvářet jak dispečerské obrazovky, tak řídicí algoritmy. Navíc bylo možné vygenerovat spustitelný kód pro různé HW platformy: nejen pro "klasické" PC, tehdy počítače s CPU 386 nebo (dokonce!) 486 a s operačním systémem MS DOS, ale i pro hardwarové řídicí systémy (Siemens Simicro, DIX, MicroSAPI atd.), které obsluhovaly analogové / binární signály a prováděly potřebné algoritmy řízení. PLC automaty byly tehdy teprve na počátku svého vývoje.
V této době ještě vůbec nebylo zřejmé zda jsou počítače typu PC pro technologické aplikace v továrnách vhodné a bylo také hodně odpůrců grafického zobrazování (tvrdili, že chtějí vidět pouze údaje textové a grafika jen odvádí pozornost). I přesto, že byl PROMOTIC v podstatě první takový software vyvinutý na česko-slovenském území, byl ihned velice kladně přijat a my jsme viděli, že jdeme správnou cestou.
Existence softwarového systému, který uživatelsky velmi příjemným způsobem umožňoval vytvářet monitorovací a řídicí systémy – navíc pro různé hardwarové platformy – byla tehdy unikátní a systém byl velmi žádaný. Firmy, které tento systém používaly, jen "nerady" v pozdějších letech přecházely na systémy pod Windows.

Nástup OS Windows
 
V roce 1995 nastal raketový nástup Windows95 a situace se začala dramaticky měnit. Po dlouhé době byl uživatelům k dispozici operační systém s grafickým rozhraním a univerzálními rozhraním softwarových aplikací. Opět se však objevovaly námitky, že na tomto systému nelze dlouhodobě provozovat vizualizace a řízení technologických procesů.
Přesto jsme se rozhodli, že systém PROMOTIC pod Windows převedeme. Zpětně se to jeví jako jasné rozhodnutí, ale v té době ještě vůbec nebyla nadvláda Windows zřejmá a vědělo se, že tento operační systém není příliš stabilní. S velkým rizikem jsme po dalším dvouletém vývoji systém PROMOTIC pod Windows nakonec převedli. Zároveň s tím jsme změnili koncepci vývoje a přešli jsme od modulárního programování k objektové tvorbě aplikace. Tato změna byla pro firmu snad nejrizikovější akcí a pokud by nevyšla, tak by již nebylo dále o čem psát.
Již při uvedení první verze systému PROMOTIC pro Windows na veletrhu Amper 1997, se však ukázalo, že zájem o tento systém je obrovský. I přes nestabilitu OS Windows byly výsledné aplikace velmi spolehlivé. S odstupem času můžeme říct, že následující rok 1998 byl v historii firmy jeden z nejúspěšnějších co se týká přílivu nových zákazníků.
Přechod k objektové tvorbě aplikací se ukázal jako ta nejlepší možná cesta a vývoj aplikace se tím nesmírně zjednodušil a současně také zobecnil. Najednou jsme měli v ruce nástroj, který jsme mohli nadále jen "opečovávat" - tzn. přidávat další komponenty bez nutnosti větších zásahů do samotné koncepce systému. Je to až neuvěřitelné, ale základní koncept systému PROMOTIC pod Windows zůstal až dodnes v podstatě nezměněn.

Správná rozhodnutí jsou lepší než stovky hodin práce
 
V průběhu dalších let jsme po velmi rozvážných debatách a konzultacích s jinými firmami a vysokými školami udělali několik dalších závažných rozhodnutí, která nám nesmírně ulehčily vývoj.
Konfiguraci systému PROMOTIC jsme začali zpracovávat pomocí XML dat. Začali jsme s tím v době, kdy formát XML ještě nebylo moc známy a rozšířený. Pomocí tohoto formátu jsme začali vytvářet nejen dokumentaci systému, ale také komunikaci mezi aplikacemi, obrázky (tzv. SVG formát) a mnoho dalšího. Následně se formát XML stal světovým standardem. Správné počáteční rozhodnutí nám tedy ušetřilo obrovské množství práce.
Dalším důležitým rozhodnutím bylo vyvíjet PROMOTIC také jako Web server s automatickým generováním čistého HTML kódu bez dodatečných pluginů typu FlashPlayer, Silverlight a jiné. Nyní, kdy jsou technologie HTML5, Cloud aplikace atd. se naše práce zúročuje.

Lze nabízet SCADA software zadarmo?
 
Jedno z dalších zajímavých rozhodnutí udělala firma MICROSYS v roce 2009, když umožnila vytvářet menší aplikace zcela zdarma. Uživatelé systému PROMOTIC tak mohou nasazovat aplikace i na místa, kde by předtím toto nebylo možno z finančních důvodů. Jedná se například o tvorbu pomocných softwarových nástrojů v továrnách, ukázkových a testovacích nástrojů pro dodavatele hardware, ovladací a monitorovací software v domácnosti atd. Zjišťujeme že nyní přibývá zákazníků, kteří si uvědomili že nasazení SCADA software je možné i na místech, kde by ho před několika lety nikdo vůbec nehledal.

Vyvíjet software nebo vytvářet aplikace?
 
Již od počátku se ve firmě hodně diskutovalo o tom, jaký balík služeb má firma svým zákazníkům vlastně nabízet. Hlavní pracovní náplní firmy byl vždy vývoj systému PROMOTIC. K tomu však postupně přibývaly činnosti jako dodávky automatizačního hardware, vývoj aplikací na klíč, konzultační činnosti atd. Časem se však ukázalo, že není dobré aktivity rozmělňovat a je lepší zabývat se jen tím v čem se cítíme opravdu silní - a to je tvorba software. Proto jsme aktivity omezili a rozhodli jsme se pouze pro dvě klíčové - vývoj systému PROMOTIC a tvorba aplikaci v systému PROMOTIC.
Obě činnosti jsou nyní již léta ve vzájemné symbióze: Pracovníci z vývoje mohou pomáhat projektantům aplikací se složitějšími problémy a naopak projektanti dodávají vývojářům systému mnoho podnětů pro další vývoj.

Pracovní kolektiv
 
Jedním z klíčových aspektů, který je základem fungování naší společnosti, je stabilní pracovní kolektiv. V průběhu let se vytvořil ve firmě kolektiv pracovníků, kteří táhnou za jeden provaz a každý z nich je nedílnou a potřebnou součástí týmu. Podařilo se sestavit tým odborníků, pro které není práce jen povinností, ale také zajímavou tvůrčí činností – ať už se jedná o pracovníky vývoje software nebo realizátory aplikací. Dokladem nadstandardních vztahů ve firmě je mimo jiné také návrat některých našich spolupracovníků zpět do naší firmy po předchozích pracovních zkušenostech v zahraničí.

Budoucnost firmy a hlavní cíle
 
Hlavní činnost firmy MICROSYS je a bude nadále zaměřena na vývoj vizualizačního a řídicího software PROMOTIC s důrazem na jeho maximální otevřenost a technickou vyspělost. Jedním z nejdůležitějších cílů do budoucna je obchodní prosazení SCADA systému PROMOTIC na nových trzích v zahraničí. Pevně věříme, že jeho kvality ocení uživatelé i v dalších zemích, a to nejen v Evropě, ale i ve vzdálenějších končinách našeho rychle se měnícího světa.
Samozřejmostí je také naše snaha o zlepšování kvality a dostupnosti dalších služeb pro naše zákazníky, jako jsou technická podpora, poradenství, školení atd. Naší snahou je vybudování image spolehlivého, vstřícného a technicky vyspělého partnera pro řešení problematiky v nejrůznějších segmentech průmyslové automatizace.
Skutečnost, že jsme dokázali uspět v tomto vysoce konkurenčním prostředí a průběžně upevňovat postavení SCADA systému PROMOTIC po takto dlouhou dobu je důkazem, že svou práci děláme se zájmem a nasazením a toho bychom se chtěli držet i v budoucnosti.
Navigace:
 
 
- Jsme tu s vámi již 30 let!
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.