Update cookies preferences
Promotic

OPC UA Matrikon Proxy - Instalacja oraz ustawienie

Instalacja:

Podczas wytwarzania nowego połaczenia z serwerem OPC UA należy w części Add Connection rozpakować pozycję UA server a w polu wprowadzania wpisać ścieżkę (adres URL) do serwera OPC UA. Następnie jest konieczne wytworzyć certyfikat dla OPC UA Proxy przy pomocy przycisku "Manage certificates".Można zastosować albo automatycznie wytworzony certyfikat lub sobie wytworzyć własny (przy pomocy przycisku "plus" w prawym górnym rogu aplikacji, wprowadzając wymaganą warość - ważność, nazwa firmy oraz potwierdzenie zmian przy pomocy przycisku "Create"), ewntualnie można zaimportować włacny certyfikat.Nowo wytworzony certyfikat jest później widoczny w liście certyfikatów.

Po wytworzeniu certyfikatów jest konieczne wybrać wymagany sposób zabezpieczenia połaczenia oraz wybrać certyfikat przeznaczony do autoryzacji połaczenia. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych potwierdź przy pomocy przycisku "Create" wytworzenie nowego połączenia.

Jeżeli wcześniej nie został zaimportowany lub pobrany certyfikat z serwera OPC UA, wtedy OPC UA Proxy po potwierdzeniu pobierze, wyświetli oraz przyjmie dostępny certyfikat odpowiedniego serwera oraz przyszereguje go do wytwarzanego połączenia.W celu wykorzystania wytworzonego połączenia należy go uruchomić. Po stronie serwera OPC UA należy dodać certyfikat serwera OPC UA Proxy do listy uwieżytelnionych certyfikatów (np. przeniesieniem z listy odrzuconych certyfikatów). Sposób, w jaki można to wykonać jest zależny od rodzaju serwera OPC UA.Jeżeli obydwa obiekty OPC UA (serwer oraz proxy) posiadają poprawnie ustawione certyfikaty, wtedy w aplikacji PROMOTIC (na tym samym komputerze gdzie jest uruchomiony OPC UA Proxy) można zastosować standardową komunikację OPC DA z wykorzystaniem Matrikon OPC UA Proxy.
Nawigacja:
 
- OPC
 
- OPC UA Matrikon Proxy
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.