Promotic

OPC UA Gateway - Instalacja oraz ustawienia

Oprogramowanie OPC UA Gateway składa się z samotnego OPC UA GW oraz jego narzędzia konfiguracyjnego "UaGateway Configuration", które są zawarte w jednym pakiecie instalacyjnym. Po zainstalowaniu są dostępne dwa narzędzia:
UaGateway Administration - służy do ustawienia samego OPC UA Gateway oraz administracji certifikatów
UaGateway Configutation - służy do ustawienia dostępu OPC UA Gateway do odpowiednich OPC UA serwerów


Instalacja:
- OPC UA GW należy zainstalować włącznie z częścią Third-Party, która zawiera wsparcie dla klasycznych OPC. Instalacja umożliwia zezwolenie domyślnie ustawionego portu (4850) w bramie firewall.


Narzędzie UAGateway Adinistration
 
Narzędzie to służy do ustawienia samego OPC UA Gateway, umożliwia administrację certyfikatów itd.
- po instalacji (automatycznie) zostanie uruchomione narzędzie UAGateway Administration.
- podczas jego pierwszego uruchomienia pojawi się okno do wytworzenia certyfikatu najpierw dla aplikacji UA Gateway
- po wytworzeniu certyfikatu dla UA Gateway pojawi się okno do wytworzenia certyfikatu dla aplikacji UaGateway Configuration.
- w taki sposób wytworzony certyfikat dla UaGateway Configuration zostanie automatycznie ustawiony jako wiarygodny dla OPC UA Gateway (można sprtawdzić w narzędziu UaGateway Administration w karcie "Certificates").
- jest konieczne ustawić, pod jakim kontem użytkownika powinna usługa OPC UA GW być uruchomiona (Uwaga: konto musi posiadać hasło).
- w karcie "Channels" można OPC UA Gateway udostępnić różnago rodzaju połączenia z OPC serwerami: serwery OPC UA, klasyczne OPC DA, OPC AE, OPC HDA


Narzędzie UaGateway Configuration
 
Po wstępnym ustawieniu można uruchomić narzędzie UaGateway ConfigurationTool, w którym można ustawić, do których serwerów OPC UA będzie UA Gateway podłączany.

Połączenie do OPC UA Gateway
- dodaj nowy UaGateway (wybierz "Add" w menu UaGateway).
- w oknie dodawania UaGateway otwórz okno (poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki) do wprowadzania adresu oraz portu (standardowo opc.tcp://localhost:4850).


- z listy możliwych połączeń wybierz odpowiednią pozycję (jeżeli adres został poprawnie wprowadzony a UaGateway jest uruchomiony, wtedy pojawi się lista możliwych połączeń).
- w celu dostrajanie oraz testów wybierz pozycję bez zabezpieczenia (None - None)
- w celu rzeczywistego uruchomienia zalecamy wybrać pozycję z wysokim zabezpieczeniem (np. Basic256 - Sign & Encrypt)


- zaznacz "Connect Automatically" oraz potwierdź OK.


W ten sposób podłączysz się do OPC UA Gateway i możesz przystąpić do ustawienia serwerów, do których OPC Gateway będzie miał możliwość się podłączać.

Ustawienie podłaczenia do serwerów OPC UA
 
- w oknie "Device Address Space" wybierz pozycję OPC UA servers
- w prawej części okna naciśnij przycisk "Add server"


- w otwartym oknie do dodawania serwerów UA otwórz okno (poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki) do wprowadzania adresy oraz portu serwera OPC UA (uwaga na pisownię dużych/małych liter w nazwie).


- z wyświietlonej listy możliwości podłączenia do serwera OPC UA wybierz odpowiedni sposób (zalecamy wybrać możliwość o wysokim poziomie zabezpieczenia, np. "Basic256 - Sign & Encrypt").


- OPC UA Gateway może dziłać również w odwrotnym kierunku, tzn. z OPC do OPC UA (zastosowaniem dwu OPC UA GW można stworzyć tunel dla klasycznych OPC w przypadku kłopotów z sieciowym OPC)


Ustawienie certyfikatu w serwerze OPC UA
 
Jeżeli certyfikat OPC UA Gateway nie jest dla serwerów OPC UA wiarygodny, wtedy w oknie wyświetlającym stan serwera ("Server Status") wyświetli powiadomienie "Lost connection, trying reconnect".

- w celu rozwiązania tego problemu jest konieczne po stronie serwera OPC UA ustawić certyfikat zastosowany dla UA Gateway jako wiarygodny
- certyfikat OPC UA Gateway pojawi się po stronie serwera w liście odrzuconych certyfikatów, należy go przenieść do wiarygodnych certyfikatów
- (np. w przypadku Demo serwera Unified Automation OPC UA przenieś odpowiedni certifikat z foldera "Users\All users\Unified Automation\UaAnsiServer\pki\rejected" do foldera "Users\All users\Unified Automation\UaAnsiServer\pki\trusted\certs").
- po ustawieniu certyfikatu jako wiarygodny na serwerze OPC UA zostanie zmieniony stan serwera OPC UA w oknie na "Connected".
- jeżeli stan serwera jest "Connected", wtedy została udrożniona komunikacja serwera OPC UA i OPC UA Gateway. Teraz można na komputerze wytworzyć aplikację ze standardową komunikacją OPC, gdzie jako OPC serwer zostanie wybrany "OPC UA Gateway".


Producent OPC UA GW (oraz całoświatowy sprzedawca):
 
Web: http://www.unified-automation.com.
© MICROSYS, spol. s r.o.