Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddHead - metoda obiektu PmList

Opis:
Doda wartość na początek kolejki.
Składnia:
AddHead(Value As Variant)
Wołanie:
PmList.AddHead(Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać dodana do kolejki.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice