Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt tvTrend (TrendsView trend)

Popis:
Viz: tvTrend - Podrobný popis objektu
 
Objekt typu tvTrend reprezentuje průběh jedné trendované veličiny.
Vlastnosti a metody:
AddGraph Vytvoření nového objektu typu tvGraph
Connect Připojení objektu tvTrend ke zdroji dat
ConnectionGroup Skupina v serveru trendů, ke které se připojuje
ConnectionItem Veličina ve skupině serveru trendů
ConnectionPassword Heslo uživatele pro přístup k serveru trendů
ConnectionServer Adresa serveru trendů, ke kterému je zobrazovaný trend připojen
ConnectionType Typ připojení k serveru trendů
ConnectionUser Uživatel definovaný v serveru trendů, ke kterému se připojuje prohlížeč
CursorLevel Výška vodorovné čáry kursoru trendu
CursorValue Hodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu
Disconnect Odpojení objektu tvTrend od zdroje dat
DlgProperties Vyvolání zadávacího okna pro runtime konfiguraci objektu tvTrend
DrawAfterPointsType Typ kreslení predikce do budoucna
DrawBeforePointsType Typ kreslení predikce do minulosti
EnabledInTable Viditelnost sloupce dat odpovídající tomuto objektu tvTrend v tabulkovém módu
GraphDefault Vrací základní objekt typu tvGraph
Graphs Vrací vybraný objekt typu tvGraph
GraphsCount Počet podobjektů typu tvGraph
ID Identifikátor tohoto objektu
Index Pořadí objektu
LabelBorderFormat Formát popisků okrajů stupnice
LabelFormat Formát popisků stupnice
Name Uživatelský název trendu
Points Objekt typu tvPoints
PointsColor Barva bodů
PointsVisible Viditelnost bodů trendu
RemoveGraph Mazání existujícího objektu typu tvGraph
ResetType Typ kreslení neplatných oblastí
TableColumnWidth Šířka sloupce hodnot v tabulkovém módu
Unit Jednotka veličiny trendu
UserValue Uživatelsky zadaná hodnota
ValueMax Maximální hodnota v rozsahu trendu
ValueMin Minimální hodnota pro zobrazení trendu
ValueZoomMode Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy
Visible Viditelnost průběhu a bodů trendu
Seznam podobjektů:
tvGraph(TrendsView graf) Nástroj pro vykreslení průběhu trendu
tvPoints(TrendsView body) Objekt který drží datové body trendu
Konfigurační záložky:
Editace trendu Nastavení trendové veličiny
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice