Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EnabledInTable - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Viditelnost sloupce dat odpovídající tomuto objektu tvTrend v tabulkovém módu.
Syntaxe:
EnabledInTable As Boolean
Volání:
oTrend.EnabledInTable = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven tabulkový mód.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice