Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionGroup - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

ID skupiny v serveru trendů, ze které se mají načítat data.

Vlastnost je buď pro čtení nebo může být využita v následném volání metody Connect (a to jen tehdy pokud parametr nType předaný této metodě je roven 0)

 

Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu je potřeba zavolat metodu Connect.

 

Pokud je vlastnost ConnectionType nastavena na 1 (lokální připojení) nebo 2 (vzdálené připojení), pak hodnotu této vlastnosti je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je název skupiny v serveru trendů. Viz konfigurace Promotic objektu PmTrend.

Syntaxe:
ConnectionGroup As String
Volání:
oTrend.ConnectionGroup = string
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Výběr skupiny tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice