Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionItem - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

Veličina ve skupině serveru trendů, ze které načítá data tento objekt tvTrend a jejíž průběh zobrazuje.

Vlastnost je buď pro čtení nebo může být využita v následném volání metody Connect (a to jen tehdy pokud parametr nType předaný této metodě je roven 0)

 

Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu je potřeba zavolat metodu Connect.

Syntaxe:
ConnectionItem As String
Volání:
oTrend.ConnectionItem = s
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Výběr veličiny tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice