Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsVisible - vlastnost objektu tvTrend

Popis:

Viditelnost zobrazení datových bodů trendu. Zápis do této vlastnosti nastavuje žádanou hodnotu (true/false) do všech zkonstruovaných objektů tvGraph do vlastnosti tvGraph.PointsVisible.

Čtením z vlastnosti je získána hodnota true, pokud alespoň jeden objekt tvGraph má nastavenu tuto vlastnost na hodnotu true, jinak vrací false.

Syntaxe:
PointsVisible As Boolean
Volání:
oTrend.PointsVisible = b
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Viditelnost tohoto objektu.

Vlastnost se používá, jen pokud je nastaven grafický mód.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice