Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionUser - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Uživatel definovaný v serveru trendů, ke kterému se připojuje tento objekt tvTrend. Vlastnost je pro čtení nebo při nastavení může být využita v následném volání metody Connect (jen pokud parametr nType této metody je 0).
 
Pokud je v této vlastnosti definován uživatel, který není definován v serveru trendů (viz konfigurátor "Trendy"), pak je všem žádostem o jakákoli data je odepřen přístup k tomuto serveru.

Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu v připojení je potřeba zavolat metodu Connect.

 
Pokud je vlastnost ConnectionType=1 (lokální připojení), pak oprávnění nejsou ověřována (viz záložka PmTrend > Oprávnění) a lokální server je při volání Connect vždy připojen.
Syntaxe:
ConnectionUser As String
Volání:
oTrend.ConnectionUser = string
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Uživatel tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice