Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Editace trendu - záložka objektu tvTrend

Popis:
Nastavení trendové veličiny.
Připojení ke zdroji dat:
Výběr serveruPokud v aplikaci není žádný objekt PmTrend, pak volba "Server této aplikace" není zobrazena.

Pokud je vytvořeno nové webové připojení na jiný trendový server (pomocí volby "Připojit trendy na jiné webové adrese" - AddServer), pak tento nový server bude přidán do seznamu.

Bez připojení
Trendy této aplikace
Připojit trendy na jiné webové adrese - Umožní vytvořit pojmenované připojení na vzdálený trendový server
Server name - Uživatelský název serveru (název bude zobrazen v seznamu Výběr serveru)
Adresa - Adresa serveru trendů, ke kterému je zobrazovaný trend připojen (viz: ConnectionServer)
Uživatel - Jméno uživatele (viz: ConnectionUser)
Heslo - Heslo uživatele (viz: ConnectionPassword)
Výběr skupinyVýběr skupiny připojeného trendu (viz: ConnectionGroup)
Název skupiny (ID skupiny)
Výběr veličinyVýběr veličiny ve skupině připojeného trendu (viz: ConnectionItem)
Název veličiny (ID veličiny)
Základní nastavení:
Viditelnost průběhuViditelnost průběhu a bodů trendu  (viz: Visible)
Název trendu$default (value) nebo Uživatelský název trendu (viz: Name)
Jednotka$default (value) nebo Jednotka veličiny trendu (viz: Unit)
Minimum$default (value) nebo Minimální hodnota pro zobrazení trendu (viz: ValueMin)
Maximum$default (value) nebo Maximální hodnota pro zobrazení trendu (viz: ValueMax)
Barva$default (value) nebo Hexadecimální zápis pro hodnotu barvy, např. "#ffff00" (viz: Color)
Trend IDIdentifikátor tohoto objektu  (viz: ID)
Vzhled:
StylVýběr stylu (grafického objektu)
PlatnostNastavuje funkci platnosti pro daný styl (tvGraph objekt) (viz: GetValidityFce, SetValidityFce)
PřidatVytvoření nového Stylu (tvGraph) nad označenou pozici se zadáním ID (viz: AddGraph)
OdstranitMazání označeného objektu typu tvGraph (viz: RemoveGraph)
Grafický mód/Tabulkový módTlačítko pro přepnutí do módu pro zobrazení
Grafický mód:
Toto nastavení se zobrazi pokud je prohlížečka v módu Grafický mód
Typ grafu
Typ - Typy grafů  (viz: Type)
Čárový
Schody
Schody vodorovné
Sloupce - ZadavatelVýplň,Tlouštka,Barva2
3D sloupce - ZadavatelVýplň,Tlouštka,Barva2
Konstanta - Zadavatel hodnoty konstanty
Čára
Typ - Typ čáry spojující body grafu (viz: LineType)
0 = plná
1 = čárkovaná
2 = tečkovaná
3 = čerchovaná
Tlouštka - Šířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech) (viz: Width)
Barva2 - Hexadecimální zápis pro hodnotu barvy, např. "#ffff00".
Výplň
Typ - Typ výplně plochy grafu - nastavení je ovlivněno zvoleným typem grafu (viz: FillType)
0 = žádná
1 = dolní
2 = horní
3 = celá plocha
10 = do limitu
11 = do limitu a dolů
Barva - Barva výplně grafu (viz: FillColor)
Barva2 - Barva výplně grafu - pokud je nastavena vlastnost tvGraph.FillType na typ výplně (např. 11,12) (viz: FillColor2)
Body
Viditelnost - Viditelnost značek datových bodů trendu (viz: PointsVisible)
Typ - Typ vykreslení značky datových bodů trendu(viz: PointsType)
0 = kruh plný
1 = kruh prázdný
2 = kruh a kříž
3 = kříž šikmý
4 = kříž svislý
5 = čtverec plný
6 = čtverec prázdný
7 = čtverec a kříž
8 = trojúhelník plný
9 = trojúhelník prázdný
Barva - Barva značky datového bodu trendu (viz: PointsColor)
Velikost - Velikost značky datového bodu trendu (v pixelech) (viz: PointsSize)
Popisky hodnot
Viditelnost - Viditelnost hodnot datových bodů trendu (viz: ValuesVisible)
Tabulkový mód:
Toto nastavení se zobrazi pokud je prohlížečka v módu Tabulkový mód
Šířka sloupce hodnotviz: TableColumnWidth
TableColumnWidth - Šířka sloupce hodnot v px
Všechny do šíře prohlížeče - tlačitko automatického přepočtu
Barva
Pozadí - Barva pozadí sloupce hodnot v tabulkovém módu (viz: TableBgColor)
Písma - Barva textů hodnot veličiny ve sloupci v tabulkovém módu (viz: TableTextColor)
Písmo
Název - Font písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu (viz: TableFont)
MS Sans Serif
Arial
Verdana
Times New Roman
Courier New
Velikost - Velikost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu (viz: TableFont)
6
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
Tučné - Tučnost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu (viz: TableFont)
Šikmé - Sklon písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu (viz: TableFont)
Formát
Typ - Typ zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu (viz: TableFormatType)
0 = počtem desetinných míst
10 = formátovacím předpisem
Hodnota - Formát hodnot sloupce hodnot (viz: TableFormat)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice