Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ připojení k serveru trendů.
Syntaxe:
ConnectionType As Long
Volání:
oTrend.ConnectionType = n
Hodnoty:
0 - trend objekt se nepřipojuje k žádnému zdroji dat
1 - lokální připojení k trend serveru běžícímu ve stejné aplikaci jako prohlížeč
2 - připojení ke vzdálenému serveru trendů prostřednictvím WEB služeb. Data jsou zasílána ve formátu XML.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost je pro čtení nebo při nastavení může být využita v následném volání metody Connect (jen pokud parametr nType této metody je 0).
 
Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, pak zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu je potřeba zavolat metodu Connect.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice