Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionPassword - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Přístupové heslo uživatele pro přístup k serveru trendů, ke kterému se připojuje tento objekt tvTrend.
Syntaxe:
ConnectionPassword As String
Volání:
oTrend.ConnectionPassword = string
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Heslo tohoto objektu.

Vlastnost je pro čtení nebo při nastavení může být využita v následném volání metody Connect (jen pokud parametr nType této metody je 0).

 
Pokud je v této vlastnosti definováno nesprávné heslo, odlišné než je v serveru trendů (viz záložka PmRoot > Trendy), pak je všem žádostem o jakákoli data je odepřen přístup k tomuto serveru.

Pokud už byl objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat (serveru) před zápisem do této vlastnosti, zápisem do této vlastnosti změna v připojení nenastává (jen se změní konfigurace objektu). Pro fyzickou změnu v připojení je potřeba zavolat metodu Connect.

 
Pokud je vlastnost ConnectionType=1 (lokální připojení), pak oprávnění nejsou ověřována (viz záložka PmTrend > Oprávnění) a lokální server je při volání Connect vždy připojen.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice