Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendActive - vlastnost objektu TrendsView

Popis:
Index aktivního objektu typu tvTrend. Index určuje, průběh kterého ze zkonstruovaných objektů tvTrend bude vykreslen úplně nahoře (nad ostatními) a jehož hodnotová stupnice bude vykreslena.
Syntaxe:
TrendActive As Long
Volání:
oTView.TrendActive = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Index aktivního trendu tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice