Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Extension - metoda obiektu Var

Opis:
Metoda udostępnia Rozszerzenie danych obiektu Var.
Składnia:
Extension(sId As String) As Object
Wołanie:
oData.Item(2).Extension(sId)
Parametry:
sId(String) Identyfikator rozszerzenia danych. Identyfikator jest wprowadzany podczas konfiguracji rozszerzenia danych (patrz konfigurator "Identyfikator rozszerzenia danych").
Wartość zwrotna:
Zwraca odniesienie do obiektu typu Rozszerzenie danych. W przypadku błędu zwraca wartość Nothing (prawdopodobnie nie istnieje pozycja o określonym sId). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Notatka:
 
Identyfikator #ext: Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).
Przykład:
Kilka sposobów odniesienia do rozszerzenia danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData). Zalecany sposób to wariant pierwszy z wykorzystaniem #vars oraz #ext.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al")

'lub
Set oExt = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("al")

'lub
Set oExt = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("al")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice