Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rozszerzenia danych

Rozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) Var. Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmComm, trendowanie wartości, itd.).

Rozszerzenia danych można ustawiać w konfiguratorze Rozszerzenia danych w oknie konfiguracyjnym dla ustawiania właściwości jednej zmiennej.

 
Zasada rozszerzeń danych:

Rozszerzenia danych są wytwarzane (mają tutaj swoją część konfiguracyjną) w pozycji (zmiennej) Var obiektu PmData (PmCommData, PmOpcClientData, PmTrend). Większość rodzai rozszerzeń danych zawiera w sobie odniesienie do obiektu docelowego, do którego rozszerzenia danych są rejestrowane i który oferuje wymaganą funkcjonalność. Obiekt docelowy rozumie rozszerzenia danych jako jego pozycje dynamiczne, które powstają i rejestrują się do niego automatycznie przy uruchomieniu aplikacji, z automatycznym odniesieniem do wartości zmiennej Var, gdzie rozszerzenia danych są ulokowane.

Typ obiektu docelowego jest zależny od typu rozszerzenia danych. Na przykład PmTrend dla ExtTrend, PmCommData dla ExtComm, PmOpcClientData dla ExtOpcClient lub PmAlarmEvent dla ExtAlarmAnalog oraz ExtAlarmBinary.

Notatka! W systemie PROMOTIC istnieje możliwość wyszukania i wyświetlenia wszystkich rozszerzeń danych z całej aplikacji, które mają ustawione odniesienie do konkretnego obiektu docelowego. Patrz Lista rozszerzeń danych.

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).

 
Identyfikator #vars:

Do obiektu Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodach dla pracy z drzewem obiektów aplikacji (np. w metodzie Pm), lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).

 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha.Nawet zawartość wszystkich rozszerzeń danych jednego obiektu Var można zapisać w postaci jednego łańcucha, w którym poszczególne rozszerzenia danych są oddzielone znakiem przecinek (','). Jest stosowane do wyświetlenia listy rozszerzeń danych w ofertach środowiska deweloperskiego, zwłaszcza jest jednak stosowane do eksportu/importu obiektów Var w formacie CSV.

Składnia:

Id={DExtnType;Cfg1;Cfg2;...;CfgN}

Konkretna lista i kolejność konfiguratorów jest przedstawiona dla każdego rozszerzenia danych.

Lista typów rozszerzeń danych:
ExtAlarmAnalog Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
ExtAlarmBinary Rozszerzenie o alarm wartości Boolean
ExtComm Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmCommData
ExtDdeClient Rozszerzenie o podłączenie do serwera DDE
ExtDdeServer Rozszerzenie o oferowanie danej w serwerze DDE.
ExtEvent Rozszerzenie o wytwarzanie eventów
ExtOpcClient Rozszerzenie o podłącznie do serwera OPC DA.
ExtSubVar Rozszerzenie zmiennej Var o następną podzmienną
ExtTrend Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmTrend
ExtWriteAction Rozszerzenie o wywoływanie zdarzeń podczas zapisu do wartości
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice