Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wielokrotne dodawanie zmiennych

Opis:
Okno służy do definicji większej ilości zmiennych o tej samej nazwie z różnym indeksem. Nowe zmienne zaszeregują się zawsze pod zaznaczoną zmienną w liście wszystkich zdefiniowanych zmiennych.

Niniejsze okno można wywołać przy pomocy przycisku "Więcej nowych" w zakładce Dane obiektów z danymi.

Pozycje konfiguracji:
Ilość dodawanych zmiennychIlość zmiennych, które zostaną dodane do listy
Indeksować nazwy zmiennych wartością odIndeks, z jakim zostanie wytworzona pierwsza zmienna. Każda następna dodawana zmienna będzie mieć indeks o jeden wyższy niż poprzednia zmienna.
Notatka:
Po wypełnieniu niniejszego okna zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Zmienna" do wprowadzenia parametrów wytwarzanych zmiennych.
 
W przypadku konfiguracji danych w obiekcie PmOpcClientData jest bardziej wygodnym dodanie kilku zmiennych bezpośrednio poprzez wybór z OPC serwera. To można wykonać przy pomocy przycisku Import i wyborem opcji "Wybór z OPC serwera".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice