Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Quality - wlaściwość obiektu Var

Opis:
Zwraca jakość wartości określonej zmiennej. Wartości są takie same jak wartości jakości w standardzie OPC DA.
Składnia:
Quality As Byte
Wołanie:
n = oData.Item("dat1").Quality
Wartości:
Wartość wg specyfikacji OPC składa się z trzech informacji:
- Określa, czy wartość jest niepoprawna (Bad, wartość <64), niepewna (Uncertain, wartość >=64 oraz <192) lub poprawna (Good, wartość >=192).
- Określa bliższą przyczynę (patrz tabela).
- Określa stosunek do zakresów: Jeżeli dowartości w tabeli zostanie doliczona wartość 0, wtedy wartość nie jest ograniczona zakresami. Jeżeli jest doliczona 1, wtedy wartość znajduje się na dolnym zakresie, 2 na górnym zakresie natomiast 3 oznacza, że wartość jest stałą i nie może się zmieniać.
 
Następujące dane odpowiadają zaleconym wartościom wg. specyfikacji OPC:
 
0 (&h0) - Bad: Non-specific - Wartość niepoprawna o nieokreślonej przyczynie.
4 (&h4) - Bad: Configuration Error - Wartość niepoprawna spowodowana problemami w komunikacji. Na przykład pozycja została usunięta w konfiguracji.
8 (&h8) - Bad: Not Connected - Wartość niepoprawna spwodowana tym, że wejście nie jest logicznie podłączone.
12 (&hC) - Bad: Device Failure - Wartość niepoprwanw spowodowana usterką urządzenia.
16 (&h10) - Bad: Sensor Failure - Wartość niepoprawna spowodowana usterką czujnika.
20 (&h14) - Bad: Last Known Value - Wartość niepoprawna spowodowana błędem komunikacji. Ostatnia wartość jest jednak dostępna. Czas tej wartości można stwierdzić z TimeStamp.
24 (&h18) - Bad: Comm Failure - Wartość niepoprawna spowodowana błędem komunikacji. Ostatnia wartość nie jest już dostępna.
28 (&h1C) - Bad: Out of Service - Wartość niepoprawna spowodowana przez to, że pozycja nie jest śledzona lub zamknięta w inny sposób.
32 (&h20) - Bad: Waiting for Initial Data - Wartość niepoprawna. Wartość jeszcze nie została odczytana lub druga strona nie posiada jeszcze poprawnej wartości początkowej.
 
64 (&h40) - Uncertain: Non-specific - Wartość niepewna o nieokreślonej przyczynie.
68 (&h44) - Uncertain: Last Usable Value - Wartość niepewna spowodowana zatrzymaniem odczytu z czujnika. Wartość powinna być uważana za starą. Czas tej wartości można stwierdzić z TimeStamp.
80 (&h50) - Uncertain: Sensor Not Accurate - Wartość niepewna spowodowana np. błędem kalibracji.
84 (&h54) - Uncertain: Engineering Units Exceeded - Wartość niepewna spowodowana przekroczeniem zdefiniowanych zakresów.
88 (&h58) - Uncertain: Sub-Normal - Wartość niepewna spowodowana przez to, że wartość jest wyprowadzana z kilku źródeł i niektóre z nich są niepoprawne.
 
192 (&hC0) - Good: Non-specific - Wartość poprawna bez dalszych uwag.
216 (&hD8) - Good: Local Override - Wartość poprawna ze znacznikiem przepisania. Najczęściej chodzi o przypadek, kiedy wejście zostało odłączona a wartość została ręcznie przepisana.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość tej właściwości można również stwierdzić w INFO systemie pod pozycją "PmRoot" (przy spojrzeniu na obiekt posiadający tą właściwość).
 
Jakość wartości zmiennej w obiektach:
- W obiektach PmOpcClientData oraz PmCommData jest jakość automatycznie określana podczas odbioru wartości z komunikacji. Po uruchomieniu aplikacji wartość jest ustawiona na "32=Bad:WaitForInitialData". Jeżeli do obiektu PmCommData nie dotrą wymagane dane, wtedy jakość zostanie ustawiona na "24=Bad:CommFailure".
- W obiekcie PmData jakość jest automatycznie określana tylko jeżeli określona zmienna posiada rozszerzenie danych ExtOpcClient lub ExtComm i w tym przypadku po uruchomieniu aplikacji wartość jest ustawiona na "32=Bad:WaitForInitialData".

Jeżeli zmienna nie posiada odpopwiednich rozszerzeń danych, wtedy przy uruchomieniu aplikacji jest jakość ustawiona na "192=Good:NonSpecific". Projektant następnie może ustawiać jakość przez zapis do tej właściwości.

- W obiektach PmTrend oraz PmCommMsg jakość nie jest automatycznie wypełniana i po uruchomieniu aplikacji jakość zostaje ustawiona na "192=Good:NonSpecific". Projektant następnie może ustawiać jakość przez zapis do tej właściwości lecz dla celów trendowania lub komunikacji jakość danej pozycji nie ma żadnego znaczenia.
Przykład:
Próba jakości wartości zmiennej "Moc"
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If pMe.Pm("/Kotlownia/Data/#vars/Moc").Quality >= 192 Then
  'Jakość wartości jest poprawna (Good)
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice