Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtAlarmAnalog

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtAlarmAnalog - Rozszerzenie o alarm wartości analogowej
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. dla właściwości Extension).

Wstępnie ustawioną wartością jest "al".

Obiekt docelowy (PmAlarmEvent)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można także wybrać za pomocą przycisku po prawej stronie.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do PROMOTIC obiektu (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Szablon alarmuJednoznaczny identyfikator tekstowy alarmu/eventu typu Szablon (patrz konfigurator "Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji"), którego ustawienie zostanie wykorzystane.
Automatycznie wytworzony identyfikator alarmuJeżeli jest zaznaczone, wtedy identyfikator alarmu będzie automatycznie wytwarzany przez system (_autoN).
Identyfikator alarmuRęcznie wprowadzony identyfikator alarmu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmEventItem.Id.

Źródło alarmu (source)Tekst, określa logiczne usytuowanie alarmu/eventu w technologii. Posiada takie samo znaczenie jak konfigurator Źródło (source) dla samodzielnie ustawianych alarmów/eventów.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna). Uwaga: Do wprowadzenia nie można zastosować Makro wyrażenie $vb.

Typ deaktywacjiKonfigurator określa fukcjonowanie alarm/event pozycji przy deaktywacji przy pomocy metody PmAlarmEventItem.Inactivate. Przeznaczone tylko dla pozycji typu Alarm (nie Event).
Według rodzica -
0 = automatyczna deaktywacja już podczas aktywacji - Deaktywacja nie wykona niczego, alarm/event pozycja jest zawsze nieaktywną.
1 = prosta deaktywacja - Deaktywacja wykona tylko deaktywację pozycji, alarm/event pozycja stanie się nieaktywną.
2 = przy deaktywacji także automatyczne potwierdzenie - Deaktywacja wykona jednocześnie deaktywację pozycji jak również automatyczne potwierdzenie. Alarm/event pozycja stanie się nieaktywną, potwierdzoną.
Dozoruj 2. zakres górny (HIHI)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wpisać wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
2. zakres górnyWartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max2.

Dozoruj 1. zakres górny (HI)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wpisać wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
1. zakres górnyWartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max1.

Dozoruj 1. zakres dolny (LO)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wpisać wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
1. zakres dolnyWartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min1.

Dozoruj 2. zakres dolny (LOLO)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy można wpisać wartość niniejszego zakresu i przekroczenie tego zakresu będzie alarmowane.
2. zakres dolnyWartość zakresu. Jest wyświetlana wyłącznie tylko jeżeli jest aktywne dozorowanie omawianego zakresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min2.

Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora Rozszerzenia danych dla bieżącej zmiennej obiektu PmData.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice