Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zmienna

Opis:
Ustawianie właściwości jednej zmiennej Var. Okno jest wspólne dla kilku zakładek obiektów, różni się tylko w niektórych konfiguratorach. Z tego powodu jest jego opis rozdzielony według zakładek.

To okno można wywołać przy pomocy przycisku "Nowa" lub "Więcej nowych" w zakładce Dane obiektów z danymi.

Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant, oznaczający, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej przy uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value i patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można wykorzystać Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością. Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zmiennej zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można wykorzystać Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Notatka:
Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone:

Zmienna Var może zawierać również następne rozszerzone konfiguratory w zależności od tego, w którym obiekcie się znajduje. Opis wszystkich dostępnych konfiguratorów zmiennej dla danego typu obiektu (podstawowe oraz rozszerzone) patrz odpowiednia zakładka Dane:

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice