Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniY - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Počáteční poloha levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose y.
Syntaxe:
IniY As Integer
Volání:
n = oItem.IniY
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Y tohoto objektu.

Počáteční znamená pozici/velikost, ve které byl prvek nakreslený v editoru obrazu. Jedná se o statickou hodnotu v konfigurátorech bez ohledu na případnou datovou vazbu (nejedná se o první vyhodnocení datové vazby).

Y=0 znamená levý horní roh obrazu. V případě, že je tato vlastnost volána nad prvkem vloženým do jiného grafického prvku, pak znamená levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice