Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Události - záložka prvku PmiItem

Popis:
Definice algoritmů pro dané události objektu. Toto okno lze otevřít v záložce Události nebo samostatně stisknutím klávesy "C" nad aktuálním prvkem.

Tato záložka se svými konfigurátory je společná pro všechny grafické prvky kromě: PmiInstance.

Konfigurační položky:
Události Seznam událostí objektu. Po vybrání události lze definovat script, který má být po vyvolání této události proveden. Události daného objektu jsou popsány v popisu tohoto objektu.
ParametrySeznam parametrů scriptu. Například hodnotou parametru pMe je reference na Promotic objekt vlastnící danou událost. Parametry dané události jsou popsány v popisu této události.
Editace Tlačítko, které otevře velké editační okno scriptu sloužící pro pohodlné definování scriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb scriptu).
Parametry společné všem událostem:
pMeReference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEventReference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice