Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Focus - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Zjištění/nastavení fokusu grafického prvku.
Syntaxe:
Focus As Boolean
Volání:
b = oItem.Focus
Hodnoty:
true - prvek fokus
false - prvek nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Tato vlastnost není funkční pro grafický prvek PmiRoot.

 
Pro zjištění zda tento prvek nebo některý jeho vnořený prvek má fokus slouží metoda PmiItem.GetItemInfo(1).
 
Při změně této vlastnosti se vyvolá událost onModeChange, onFocusIn nebo onFocusOut.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice