Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda objektu PmiItem

Popis:
Překreslení grafického prvku obrazu aplikace nezávisle na překreslování obrazu (nastavené v záložce PmRoot > Aplikace)
Syntaxe:
Refresh
Volání:
oItem.Refresh
Poznámka:
Pokud je prvek vyjmut ze systémové obnovy obrazů, jen pak tento prvek překreslován jen pomocí této metody nebo metody PmPanel.Refresh. Vyjmutí celého obrazu aplikace ze systémové obnovy obrazů se provede zatrhnutím konfigurátoru PmPanel > Nastavení výchozích hodnot Options > Perioda obnovování (refresh).

Pokud prvek není vyjmut ze systémové obnovy obrazů, pak je překreslen jednak systémem a jednak voláním této metody.

Po volání této metody se vyvolá událost onRefresh.

 
Tato metoda není funkční pro Web Obrazy. Místo této metody lze volat refresh celého obrazu: pMe.PmPanel.Refresh
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice