Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScreenY - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Poloha levého horního rohu grafického prvku na obrazovce vzhledem k ose Y. Proto Y=0 znamená, že prvek se dotýká horní stranou horní hrany obrazovky.
Syntaxe:
ScreenY As Integer
Volání:
n = oItem.ScreenY
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vzhledem k tomu, že pozice oken se určují v obrazovkových souřadnicích, může být tato vlastnost užitečná při určování pozice oken.

Tato vlastnost není funkční pro Web Obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice