Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - vlastnost objektu PmiItem

Popis:
Poloha levého horního rohu grafického prvku v obraze vzhledem k ose y.
Syntaxe:
Y As Integer
Volání:
n = oItem.Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Y tohoto objektu.

Y=0 znamená levý horní roh obrazu. V případě, že je tato vlastnost volána nad prvkem vloženým do jiného grafického prvku, pak Y=0 znamená levý horní roh nadřazeného grafického prvku.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)
Viz také:
- Dy
- X
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice