Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemId - vlastnost objektu ExtComm

Popis:
Textová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace.
Syntaxe:
ItemId As String
Volání:
sId = oExt.ItemId
Hodnoty:
Vrací textovou adresu (identifikátor) proměnné pro daný typ komunikace.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "ItemID" tohoto objektu.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti v skriptu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/opcc").ItemId

'nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("opcc").ItemId

'nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("opcc").ItemId
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
$.expr("pDE.Var.Extension('opcc').ItemId")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice